Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
Status Markér alle
 1. Educational inequalities in old age mortality over half a century in Norway

  We want to study whether educational differences in mortality have changed over time in an elderly population.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 2. Effekt av akrylamid på utvikling av nervesystemet

  Denne studien vil undersøke om mors eksponering for akrylamid fra kosten i svangerskapet er assosiert med utfall som kan ha sammenheng med utvikling av nervesystemet.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Effekt av antipsykotika gitt uten pasientens samtykke: prosjektplan for en systematisk oversikt

  Formålet med denne kunnskapsoppsummeringen er å belyse om og hvordan tvang påvirker behandlingseffekten av antipsykotika hos personer diagnostisert med psykoselidelser.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 4. Effekt av behandlingstiltak for utøvere av seksuell vold i nære relasjoner - Prosjektplan for oversikt over systematiske oversikter eller systematisk oversikt

  Folkehelseinstituttet skal oppsummere forskning om behandlingstiltak for personer som utøver seksuell vold i nære relasjoner.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 5. Effekt av brukermedvirkning i psykisk helse og rusfeltet – et forskningskart - prosjektplan

  Formålet er å kartlegge hva som finnes av forskning om effekten av brukermedvirkning på organiseringen og behandlingstilbudet i psykisk helse og rusfeltet innen primær- og spesialhelsetjenesten.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 6. Effekt av etterutdanning av helsepersonell

  Etterutdanningstiltak som kurs, konferanser, arbeidsgrupper eller seminarer kan føre til forbedring av profesjonell praksis og en bedring i helserelaterte utfall for pasienten.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 7. Effekt av forebyggende bruk av støttestrømper til eldre med venøs insuffisiens og hovne ben: en systematisk oversikt (prosjektbeskrivelse)

  Vi skal oppsummere randomiserte kontrollerte studier som undersøker effekten av forebyggende bruk av støttestrømper til eldre med venøs insuffisiens og/eller tendens til hevelser i bena.

  Avsluttet

  Publisert

 8. Effekt av klimaendringer på sammenhengen mellom ekstreme værhendelser og vannbåren sykdom

  NFR-prosjektet skal kartlegge sammenhenger mellom ekstremvær, drikkevann og helse for å kunne vurdere om klimaendringer øker risikoen for å bli syk på grunn av forurenset drikkevann.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 9. Effekt av langtidsbehandling med antipsykotika

  Utarbeide en oversikt over systematiske oversikter om dokumentasjonen på effekt og bivirkninger av langtidsbehandling ved antipsykotika.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 10. Effekt av massemediekommunikasjon om helsefremmende levevaner til innvandrere

  Siden problemstillingen er av internasjonal interesse, ble denne systematiske oversikten foreslått som en mulig tittel for publisering i The Cochrane Library.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 11. Effekt av pneumokokkvaksine hos eldre i Norge

  Formålet med studien er å beregne beskyttende effekt av ulike vaksiner mot pneumokokker hos eldre i Norge.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Effekt av skadet hudbarriere på opptak av kjemikalier

  Vi ønsker å undersøke i hvilken grad en endret hudbarriere vil påvirke dermalt opptak av kjemikalier.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 13. Effekten av miljøforurensning på primære humane blod monocytter og makrofager

  Prosjektet vil finne sammenhengen mellom eksponering for ulike miljøforurensninger og cellulære forandringer som kan være relevante for utvikling av sykdommer knyttet til immunsystemet hos mennesker.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. Effekten av spesialpedagogisk støtte i barnehage på mental helse, trivsel, og akademisk evne i grunnskolen

  Dette prosjektet skal undersøke sammenhengen mellom spesialpedagogisk støtte i barnehage og psykisk helse, trivsel og akademisk evne i grunnskolen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. Effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes: en systematisk oversikt

  Denne systematiske oversikten skal se på effekten av å screene alle gravide sammenlignet med å screene gravide med risikofaktorer for å avdekke svangerskapsdiabetes.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 16. Effekter av farmakologisk behandling og spesialundervisning på skoleprestasjoner hos barn med ADHD

  Dette prosjektet vurderer langtidseffektene av medisinering og SU på skoleprestasjon, med vekt på effektiviteten av behandlingsmønster.

  [Missing text '/pages/searchpage/notstarted' for 'Norwegian']

  Publisert

 17. Effekter av foreldres utdanning på barns helse og utdanning

  This project will examine how maternal and paternal lifestyle, health and educational attainment influence their children’s health and school performance.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 18. Effekter av Hverdagsgledekurset

  Prosjektet vil gi kunnskap om effektene av et nytt livskvalitetsfremmende tiltak

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 19. Effekter av røykfrie serveringssteder i ulike sosiale lag

  Målet var å undersøke om forbudet hadde ulik innvirkning på individer med lav versus høy sosio-økonomisk status, røykere og ikke-røykere, kvinner og menn, og unge og eldre besøkende.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 20. Effekter av systemer for hastegradsvurdering i somatiske akuttmottak - Prosjektplan for omtale av systematiske oversikter

  Formålet er å undersøke effektene av ulike systemer for systematiske hastegradsvurderinger i somatiske akuttenheter på pasient-, drifts-, samfunns- og ansattrelaterte utfall.

  Pågående

  Publisert Oppdatert