Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rotavirusvaksinasjon på avdeling for nyfødte og smitte med vaksinevirus»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rotavirusvaksinasjon på avdeling for nyfødte og smitte med vaksinevirus

Prosjekt

Rotavirusvaksinasjon på avdeling for nyfødte og smitte med vaksinevirus - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet studerer risikoen for nosokomial smitte av rotavirusvaksine ved vaksinering av barn innlagt på nyfødtavdeling samt å undersøke om eventuell smitte fører til klinisk sykdom hos uvaksinerte barn innlagt ved samme avdeling.


Sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å studere risikoen for nosokomial smitte (smitte på sykehus) av rotavirusvaksine ved vaksinering av barn innlagt på nyfødtavdeling i Norge samt å undersøke om eventuell smitte fører til klinisk sykdom hos uvaksinerte barn innlagt ved samme avdeling. Bakgrunnen for prosjektet er at rotavirus er den vanligste årsaken til alvorlig akutt gastroenteritt blant barn under fem år i Norge og resten av verden. De fleste barn blir smittet ute i samfunnet, men nosokomial smitte på barneavdelinger og nyfødtavdelinger forekommer også. I Norge ble rotavirusvaksinen innført i barnevaksinasjonsprogrammet som tilbud til alle barn født fra og med 1. september 2014. Vaksinen er godkjent for premature barn med gestasjonsalder >27 uker. I Norge foreligger det ikke data på forekomst av naturlig eller nosokomial rotavirusinfeksjon hos premature barn innlagt på sykehus fordi rotavirustesting ikke utføres rutinemessig hos denne pasientgruppen. Man skal inkludere barn innlagt ved avdeling for nyfødte ved Akershus Universitetssykehus, hvor det er planlagt å starte vaksinering på avdeling for nyfødte fra januar 2016. Man skal inkludere minimum 30 vaksinerte barn: det dreier seg om barn født fra 27 ukers gestasjonsalder og er mellom 6 og 12 uker gamle (i kronologisk alder), ikke har kontraindikasjoner mot vaksinen, mottar den første dosen av rotavirusvaksinen på nyfødtavdelingen og har en antatt liggetid på avdelingen på minst 10 dager etter vaksinering. Videre skal man inkludere mellom 60 og 120 uvaksinerte nærkontakter, det vil si barn som ikke har blitt vaksinert mot rotavirus, fordi de er for unge eller har kontraindikasjoner mot vaksinen, og som er innlagt på samme sengepost og/eller oppholder seg i nærheten av den vaksinerte studiedeltakeren, og er «eksponert» for den vaksinerte fra 5 til 10 dager etter vaksineringen. Vaksinasjonen skjer i henhold til rutinene ved Akershus Universitetssykehus og gjøres ikke som en del av studien. Deltakelse innebærer at helsepersonell fyller ut et spørreskjema med helseopplysninger om barnet, og at det tas avføringsprøver, som skal analyseres og lagres i en spesifikk forskningsbiobank. Biobank Det skal opprettes en ny spesifikk forskningsbiobank, ved navn «Rotavirusprøver fra nyfødte». Ansvarshavende er Elmira Flem.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Tone Bruun, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Tone Bruun, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet

Start

01.02.2016

Slutt

01.02.2026

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Tone Bruun