Hopp til innhold

Prosjekt

Salmonella bærerskap - faktorer og lengde - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette prosjektet skal kartlegge antall asymptomatiske bærere av Salmonella etter endt infeksjon, for å undersøke om det finnes vert-, miljø- eller agensspesifikke faktorer for forlenget bærerskap.


Sammendrag

I dette prosjektet ønsker vi å kartlegge antall asymptomatiske bærere av Salmonella etter endt infeksjon, for å undersøke om det finnes vert-, miljø- eller agensspesifikke faktorer for forlenget bærerskap. Asymptomatiske bærere av Salmonella kan skille ut store mengder bakterier i avføring og dermed medføre økt smitterisiko. Studien vil gjennomføres som en kasus-kasus studie, hvor deltagere rekrutteres blant alle salmonellose tilfeller i Norge fra januar 2019 til september 2020. Alle deltagere vil bli bedt om å besvare et spørreskjema mht. potensielle risikofaktorer for infeksjon og bærerskap. I tillegg vil deltagerne bli bedt om å avlegge en avføringsprøve for å kartlegge bærerskap og mikrobielle karakteristika som kan ha betydning for forlenget bærerskap. Studien vil frembringe kunnskap om antall asymptomatiske bærere av Salmonella i Norge, som vil være nyttig for revisjon av de nasjonale smitteverntiltakene etter endt Salmonella infeksjon.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Umaer Naseer, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Karin Maria Nygård, Folkehelseinstituttet
Liselotte Buarø, Avdeling for molekylærbiologi, Folkehelseinstituttet
Emily Ann Macdonald, Folkehelseinstituttet
Line Vold, Folkehelseinstituttet
Solveig Jore, Folkehelseinstituttet
Kristian Franer, Folkehelseinstituttet
Lamprini Veneti, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstituttet
Roberto La Ragione, University of Surrey
Hilde Marie Lund, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet