Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Longitudinelle analyser av aldring og funksjonsnivå»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Longitudinelle analyser av aldring og funksjonsnivå

Prosjekt

Longitudinelle analyser av aldring og funksjonsnivå - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Dette er en utvidelse av tidligere REK-godkjente prosjekt "Faktorer som påvirker fysisk funksjonsevne og aldringsprosessen i Tromsøundersøkelsen" (NR 2011/1659).


Sammendrag

Vi lever stadig lengre og befolkningen blir eldre, men det er uklart hvorvidt dagens eldre er friskere og i bedre funksjon enn gårsdagens eldre. Det er store kunnskapshull, og det trengs kunnskap om hvordan man kan oppnå flere friske leveår. Ved å kombinere regiser-basert data med populasjonsbaserte data fra Tromsøundersøkelsen, vil vi kunne følge personer retrospektivt gjennom livet og se på risikofaktorprofil og eksponeringer, og dernest studere hvordan dette påvirker helse og funksjon senere i livet. Vi vil også se på kohort-variasjon i fysisk funksjonsevne og kognisjon; er 70 det nye 60?

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Bjørn Heine Strand, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Elena Kamycheva, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, UiT Norges arktiske universitet
Ieva Martinaityte, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, UiT Norges arktiske universitet
Bente Johnsen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, UiT Norges arktiske universitet
Henrik Schirmer, Hjerte- og lungeklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Astrid Bergland, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet
Lone Jørgensen, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Nina Emaus, Instituttledelsen, UiT Norges arktiske universitet
Vegard Fykse Skirbekk, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Ellen Melbye Langballe, Nasjonalt senter for aldring og helse, Sykehuset i Vestfold HF
Anette Hylen Ranhoff, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Annette Vogt Flatby, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet - storbyuniversitetet
Anne-Johanne Søgaard, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet

Start

01.06.2016

Slutt

31.12.2024

Status

Pågående

Finansiering

FHI

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Bjørn Heine Strand

Prosjektdeltakere ved FHI

Vegard Fykse Skirbekk