Hopp til innhold

Prosjekt

Import-tilfeller av zikavirus-sykdom i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Zikavirus-infeksjon er en myggbåren sykdom som ofte er uten symptomer, men som kan gi fosterskader hvis mor blir smittet under graviditeten. Sykdommen forekommer ikke naturlig i Norge, men importeres til landet med reisende som har besøkt land hvor viruset (og myggen som er vert for viruset) er mer utbredt.


Sammendrag

Zikavirus-infeksjon er en myggbåren sykdom som ofte er uten symptomer, men som kan gi fosterskader hvis mor blir smittet under graviditeten. Sykdommen forekommer ikke naturlig i Norge, men importeres til landet med reisende som har besøkt land hvor viruset (og myggen som er vert for viruset) er mer utbredt. Denne studien vil forsøke å kartlegge omfanget av importerte tilfeller av zikavirus-infeksjon. Ettersom zikasmitte ikke alltid gir symptomer, vil man gjennomføre en screening av personer som skal på reise til et område hvor sykdommen er utbredt, og følge dem når de kommer tilbake. Personer som blir syke etter at de har vært på reise til et område med zikavirus-smitte, vil også bli undersøkt. Målet for studien er å lære mer om zikaviruset, hvordan zikavirusinfeksjon vanligvis ter seg, og hvordan immunforsvaret reagerer. Dette er kunnskap vi håper kan bidra i utviklingen av nye vaksiner og behandlingsformer mot zikavirus.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Carolyn Clark, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Arne Gunnar Hasle, Reiseklinikken
Mogens Jensenius, Oslo universitetssykehus HF

Om prosjektet