Hopp til innhold

Prosjekt

Kronisk Lyme borreliose: epidemiologi, klinikk og laboratoriefunn - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Lyme borreliose (LB) forårsakes av spiroketer tilhørende Borrelia burgdorferi komplekset og overføres til menneske gjennom flåttbitt. Selv om de klassiske tilfellene kan være enkle å diagnostisere og behandle med antibiotika, kan sykdomsbildet også h


Sammendrag

Lyme borreliose (LB) forårsakes av spiroketer tilhørende Borrelia burgdorferi komplekset og overføres til menneske gjennom flåttbitt. Selv om de klassiske tilfellene kan være enkle å diagnostisere og behandle med antibiotika, kan sykdomsbildet også ha et mindre karakteristisk preg. En del pasienter rapporterer at de ikke blir friske etter anbefalt antibiotikakur. Kronisk Lyme borreliose (CLD) er en betegnelse som brukes av pasientene selv og av enkelte leger, selv om det ikke er en akseptert diagnose. Det gjør at mange pasienter som har uklare lidelser (tretthet, hodepine, glemsk, personlighetsforandringer, smerter i kroppen mm.) i etterkant av flåttbitt eller påvist LB, tilskriver dette en pågående infeksjon, enten en oppblomstring av Borrelia, eller av andre potensielt flåttoverførte mikrober. I denne studien vil vi 1) kartlegge prevalensen av CLD i Norge, 2) kartlegge de kliniske karakteristika hos pasienter med CLD, 3) lete etter flåttoverførbare agens hos pasienter med CLD.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Audun Aase, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet