Hopp til innhold

Prosjekter

Her finner du en oversikt over prosjekter ved Folkehelseinstituttet, du kan sortere etter og søke i pågående eller avsluttede prosjekter.

Begrens søket
 1. Sosiale forhold og helse: En tvillingstudie

  Vi skal vurdere de helsemessige konsekvensene av forskjellige sosiale miljøer.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 2. Sosiale medier - psykisk helse og trivsel blant ungdom

  Formålet med prosjektet er økt kunnskap om bruken av sosiale medier, og hvordan bruken henger sammen med helserelaterte faktorer.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 3. Sosioemosjonell utvikling hos barn med språkvansker

  I dette doktorgradsprosjektet studerer vi hvilke faktorer som påvirker sammenhengen mellom språkvansker og sosioemosjonelle vansker.

  Avsluttet

  Publisert

 4. Sosioøkonomiske forskjeller i vektutvikling hos ungdom: trender, mekanismer og potensielle intervensjoner

  Denne studien vil undersøke sosioøkonomiske forskjeller i vektutvikling hos barn fra fødsel til de er 14 år gamle.

  Pågående

  Publisert

 5. Sovemedisiner, kreft og dødelighet

  Målet med prosjektet er å undersøke om bruk av ulike hypnotika (ATC -kode N05C med undergrupper) er assosiert med økt risiko for utvikling av kreft, samt total og årsaksspesifikk dødelighet.

  Pågående

  Publisert

 6. Spedbarnsgråt og søvnproblemer. Kort- og langtidsperspektiver

  Vi har lite kunnskap om mors psykiske helse når barnet gråter og har dårlig søvn, og om hvordan det går med disse barna på sikt.

  Pågående

  Publisert

 7. SpIDnet II (yngre enn 65 år)

  Europeisk samarbeidsprosjekt om direkte og indirekte effekt av pneumokokkvaksine. Det gjøres analyser både på europeisk og nasjonalt nivå.

  Pågående

  Publisert

 8. Spiseforstyrrelsesprosjektet i MoBa (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med prosjektet er å finne ut hvordan det å ha en spiseforstyrrelse påvirker svangerskap og fødsel, samt hvordan det går med mor og barn de påfølgende årene etter fødselen.

  Pågående

  Publisert

 9. Språk- og læringsstudien

  Ved å sammenstille data vil det være mulig å følge barn med tidlig risiko for å utvikle språk og læringsvansker i overgangen fra barnehage og videre inn i skolealder.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 10. Språk- og læringsstudien (SOL-studien) (prosjektbeskrivelse)

  SOL-studiens hovedformål er å beskrive utviklingsforløp og årsaker til språk- og læringsvansker hos barn. Studien har pågått siden 2007 og har i dag flere store delprosjekter.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 11. Stabilitet-variasjon av HDL-K nivå hos enkeltindivider

  HDL-kolesterol (HDL-K) som markør for alkoholinntak.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 12. Standardiserte tobakkspakninger/produkter

  FHI har fått i oppdrag å evaluere innføringen av standardiserte tobakkspakninger.

  Pågående

  Publisert

 13. Studie av assistert reproduktiv teknologi (START) - epigenetiske mekanismer

  For å undersøke helsekonsekvenser av ART for foreldre og barn skal det i denne studien benyttes spørreskjemaopplysninger og biologisk materiale innsamlet i Den norske mor og barn-undersøkelsen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 14. Studie av innlands spredning av karbapenemase produserende bakterier

  Hensikten med prosjektet er å beskrive tilfeller smittet med CPO i Norge i perioden 2012-2018, og å analysere tilgjengelige data for å undersøke potensiell innenlands spredning.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 15. Studier av heroinmetabolisme i humant vev

  Gjennom prosjektet studerer vi heroinmetabolismen i humane organer, samt utføre farmakokinetisk modulering på ervervede data for å få økt kunnskap om hvordan heroin metaboliseres i menneske.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 16. Stykkprisfinansiering i primærhelsetjenesten: Utilsiktede bivirkninger for pasienter og samfunn?

  Formålet er å undersøke mulige utilsiktede konsekvenser av finansieringsmodellen for fastlegeordningen.

  Pågående

  Publisert Oppdatert

 17. Styrket overvåking av systemisk pneumokokksykdom hos barn og voksne i Norge og Europa

  Formålet med studien er å styrke overvåking av systemisk pneumokokksykdom i Norge og Europa. Gjennom bedre overvåking kan beskyttende effekt av pneumokokkvaksinasjon beregnes.

  Pågående

  Publisert

 18. Styrking av internasjonalt samarbeid for kapitalisering på kostnadseffektive og livreddende varer

  «Strengthening International Collaboration for Capitalizing on Cost-Effective and Life-Saving Commodities» evaluerer politiske tiltak relatert til livreddende produkter og medisiner.

  Pågående

  Publisert

 19. Stå Opp - Søvnstudien i Oppegård

  En randomisert, kontrollert studie for å undersøke effekten av gruppebasert behandling mot insomni (CBT-I) i kommunehelsetjenesten sammenlignet med venteliste og undervisningsbaserte søvnkurs.

  Avsluttet

  Publisert Oppdatert

 20. Svangerskap og helse etter assistert reproduktiv teknologi (ART)

  Formålet med denne studien er å sammenligne svangerskap som er resultat av assistert reproduktiv teknologi (ART) med andre svangerskap.

  Pågående

  Publisert Oppdatert