Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Screening for svangerskapsforgiftning med bruk av algoritme - Prosjektplan for Fullstendig metodevurdering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Screening for svangerskapsforgiftning med bruk av algoritme - Prosjektplan for Fullstendig metodevurdering

Prosjekt

Screening for svangerskapsforgiftning med bruk av algoritme - Prosjektplan for Fullstendig metodevurdering - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder å utarbeide en fullstendig metodevurdering av et screeningprogram for gravide i svangerskapsuke 11-14.


Sammendrag

I 2020 forekom svangerskapsforgiftning (preeklampsi) i 2,6 % av svangerskapene i Norge. Svangerskapsforgiftning medfører økt risiko for tidlig fødsel og for sykelighet og død hos mor og barn. I dag vurderes risiko for svangerskapsforgiftning på grunnlag av ulike karakteristika ved den gravide, samt historikk fra tidligere svangerskap. Den prediktive nøyaktigheten av dagens vurdering er begrenset og gir ikke optimalt grunnlag for å identifisere kvinner med høy risiko for svangerskapsforgiftning senere i svangerskapet. Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder å utarbeide en fullstendig metodevurdering av et screeningprogram for gravide i svangerskapsuke 11-14. Hensikten med programmet er å beregne individuell risiko for svangers-kapsforgiftning senere i svangerskapet på grunnlag av en sammensatt algoritme. Studier indikerer at det foreslåtte screeningprogrammet gjen-nomført i uke 11-14 i svangerskapet vil ha høyere prediktiv nøyaktighet for å identifisere kvinner med høy risiko for svangerskapsforgiftning enn dagens praksis. For disse kvinnene vil forebygging med acetylsalisylsyre fra uke 16 eller tidligere i svangerskapet kunne redusere forekomsten av svangerskapsforgiftning med fødsel før 37. svangerskapsuke, og dermed bidra til å redusere sykelighet og dødelighet hos mor og barn. Denne planen er en prosjektplan for en fullstendig metodevurdering da det foreslåtte programmet vil kunne ha kliniske, økonomiske og organisatoriske konsekvenser dersom det innføres som tilbud i helsetjenesten.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Jan Marcus Sverre, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Anna Karina Stoinska-Schneider, Folkehelseinstituttet
Tonje Lehne Refsdal, Folkehelseinstituttet
Monica Gomez Castaneda, Folkehelseinstituttet
Bahar Kucuk, Folkehelseinstituttet
Geir Smedslund, Folkehelseinstituttet

Start

05.01.2022

Slutt

30.08.2022

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Jan Marcus Sverre