Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Innvandreres helse, psykisk helse, livskvalitet og bruk av helsetjenester: «Behandlingsgap» og Covid-19 pandemien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Innvandreres helse, psykisk helse, livskvalitet og bruk av helsetjenester: «Behandlingsgap» og Covid-19 pandemien

Prosjekt

Innvandreres helse, psykisk helse, livskvalitet og bruk av helsetjenester: «Behandlingsgap» og Covid-19 pandemien - prosjektbeskrivelse

Publisert

Hovedformålet er å få bedre oversikt over helsetilstanden til innvandrere, mer kunnskap om hvordan levekår og livssituasjon påvirker helse, samt å undersøke sammenhengen mellom tiltaksbyrden under covid-19 pandemien og helse.


Sammendrag

Hovedformålet er å få bedre oversikt over helsetilstanden til innvandrere, mer kunnskap om hvordan levekår og livssituasjon påvirker helse, samt å undersøke sammenhengen mellom tiltaksbyrden under covid-19 pandemien og helse. Et særlig fokus rettes mot potensielle forskjeller i disse sammenhengene mellom personer med og uten innvandrerbakgrunn. Prosjektet vil benytte Fylkeshelseundersøkelser (FHUS) som er gjennomført i samarbeid mellom enkle fylkeskommuner og Folkehelseinstituttet (FHI). En oversikt over helse til innvandrere i ulike fylker har blitt etterspurt av flere kommuner og fylker. I tillegg, vil vi koble FHUS-dataene til Folkeregistret, utdanningsdatabasen, FD-trygd, Kontroll og utbetalinger av helserefusjoner (KUHR) databasen, og legemiddelregisteret. Ved å koble de innsamlede dataene til utvalgte nasjonale registre, gir oss en unik mulighet til å estimere «behandlingsgapet» for innvandrere sammenlignet med befolkningen for øvrig, med et særlig søkelys på psykiske helse. Med «behandlingsgapet» mener vi forskjellen mellom selvrapporterte psykiske og somatiske plager, og bruk av, helsetjenester for psykiske plager og andre helseplager. Vi vet at innvandrere opplever store barrierer til å søke hjelp for psykiske plager, men dette er ikke kvantifisert. Dette er viktig å kartlegge for hvis behandlingsgapet er større for innvandrere enn for den øvrige befolkning, må dette adresseres for å nå målet om likeverdige helsetjenester. Videre, ved å inkludere sosiodemografiske data fra registrene kan prosjektet belyse hva som karakteriserer de som ikke oppsøker hjelp, slik at fremtidige folkehelsestrategier kan rettes mot personer med behov for, men som ikke oppsøker helsehjelp.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Melanie Straiton, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Melanie Lindsay Straiton, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Thomas Nielsen, Folkehelseinstituttet
Kamila Angelika Hynek, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Anne Reneflot, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Svetlana Ondrasova Skurtveit, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Tony Mathias Leino, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Rune Johansen, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet
Lars Johan Hauge, Avdeling for psykisk helse og selvmord, Folkehelseinstituttet

Start

01.05.2022

Slutt

30.04.2027

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Melanie Lindsay Straiton