Hopp til innhold

Prosjekt

Prediktorer for biologisk alder og aldersrelatert sykdom - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med prosjektet er å utvikle en målemetode for biologisk alder som skal kunne brukes til å forutsi risiko for død, og risiko for å utvikle spesifikke aldersrelaterte sykdommer.


Sammendrag

Hensikten med prosjektet er å utvikle en målemetode for biologisk alder som skal kunne brukes til å forutsi risiko for død, og risiko for å utvikle spesifikke aldersrelaterte sykdommer. Målet er å forutsi hvem som vil bli rammet av ulike alderdoms relaterte sykdommer flere tiår i forveien, slik at det blir mulig å iverksette individspesifikke, forebyggende tiltak som kan utsette debuttidspunktet for sykdom og funksjonstap. Et sekundærmål er å kunne bruke målemetoden til å lete etter nye tiltak og terapier som forsinker aldringsprosessen og derved redusere byrden av sykdom som aldring medfører. Det er tidligere beskrevet biomarkører som er assosiert med aldring, med fokus på de som relaterer seg til endringer i genuttrykk. Prosjektet vil bruke DNA metyleringsmønstre fra hvite blodceller for å bestemme aldring. De vil bruke allerede genererte DNA metyleringsdata fra blodprøver sammen med informasjon om deltakeren, data om livsløp (fødselstidspunkt, dødstidspunkt, levealder), fysiske egenskaper (høyde, kjønn, vekt over tid), sykdomsutvikling (debut av sykdommer som regnes for å være aldringsrelaterte og/eller livsstilsrelaterte) og informasjon om livsførsel (røyking, kosthold, trening). Dette skal gjøre dette ved å benytte ulike statistiske metoder og maskinlæring på allerede innsamlet biobank- og helseregisterdata, for å lete etter markører i blodet som kan gi oss et tidlig varsel om framtidig sykdom. Age Lab er sponsor for prosjektet. Det skal samarbeides med akademia i Italia, og prosjektleder har ettersendt avtalen som ligger til grunn for at de kan benytte EPIC-Italy dataene fra 1400 italienske deltakere som har samtykket til å donere biologisk materiale og informasjon til EPIC-studien. Prosjektet vil fokusere på individer som har hele eller mesteparten av livsløpet bak seg. I nær fremtid ønsker de å koble data med to norske befolkningsstudier, CONOR og JANUS biobankene. Det foreligger også et svarbrev fra Helsedirektorate, på forespørsel fra prosjektleder om prosjektet faller innunder bioteknologiloven. Hdir har svart at epigenetisk aldring ikke gjør det (unntak dersom man leter etter nedarvede epigenetiske markører).

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Karl Trygve Kalleberg, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jennifer Ruth Harris, Folkehelseinstituttet
Astanand Jugessur, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet