Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Cann2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Cann2021

Prosjekt

Cann2021 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Studien har som mål å undersøke ungdoms holdninger, erfaringer og meninger om cannabis og få deres innspill på hvordan en best kan forebygge cannabisrelaterte problemer.


Sammendrag

Studien har som mål å undersøke ungdoms holdninger, erfaringer og meninger om cannabis og få deres innspill på hvordan en best kan forebygge cannabisrelaterte problemer. På sikt ønsker vi også å undersøke hvordan disse faktorene er assosiert med ulike utfall som sosioøkonomisk status, arbeidsmarkedstilknytning, kriminalitet og helse. Vi ønsker å undersøke rusmiddelbruk, refleksjoner rundt hva det er som gjør at de ikke bruker cannabis/ikke bruker mer cannabis, kunnskap om mulige skader, risikovurdering, holdning til narkotikapolitikk og rusreform, opplevd tilgjengelighet, faktiske brukermuligheter, erfaringer med bruk i venneflokk mm. Nærmere bestemt ønsker vi å undersøke ting som: Hva tenker ungdommen selv angående hva som påvirker om de bruker/ikke brukercannabis; hva øker sjansene for bruk –og hva reduserer; hva kjenner de til av mulige skadevirkninger; hvordan vurderer de risiko knyttet til cannabisbruk; hva er holdningen til gjeldende lover som omfatter cannabis; hva tenker de om rusreformen; har de selv hatt mulighet for å bruke (i tilfelle, hvor ofte siste 12 måneder); hva tenker de selv ville være viktig for å forebygge bruk og skader relatert til cannabis; kjenner de til myndighetenes informasjonskampanje?

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Line Bretteville-Jensen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Silje Louise Dahl, Høgskulen i Volda
Jasmina Burdzovic, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Dina Heider Hov, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Start

01.01.2021

Slutt

31.12.2031

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere ved FHI

Jasmina Burdzovic