Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Cann2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Cann2021

Prosjekt

Cann2021 - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Studien har som mål å undersøke ungdoms holdninger, erfaringer og meninger om cannabis og få deres innspill på hvordan en best kan forebygge cannabisrelaterte problemer.


Sammendrag

Studien har som mål å undersøke ungdoms holdninger, erfaringer og meninger om cannabis og få deres innspill på hvordan en best kan forebygge cannabisrelaterte problemer. På sikt ønsker vi også å undersøke hvordan disse faktorene er assosiert med ulike utfall som sosioøkonomisk status, arbeidsmarkedstilknytning, kriminalitet og helse. Vi ønsker å undersøke rusmiddelbruk, refleksjoner rundt hva det er som gjør at de ikke bruker cannabis/ikke bruker mer cannabis, kunnskap om mulige skader, risikovurdering, holdning til narkotikapolitikk og rusreform, opplevd tilgjengelighet, faktiske brukermuligheter, erfaringer med bruk i venneflokk mm. Nærmere bestemt ønsker vi å undersøke ting som: Hva tenker ungdommen selv angående hva som påvirker om de bruker/ikke brukercannabis; hva øker sjansene for bruk –og hva reduserer; hva kjenner de til av mulige skadevirkninger; hvordan vurderer de risiko knyttet til cannabisbruk; hva er holdningen til gjeldende lover som omfatter cannabis; hva tenker de om rusreformen; har de selv hatt mulighet for å bruke (i tilfelle, hvor ofte siste 12 måneder); hva tenker de selv ville være viktig for å forebygge bruk og skader relatert til cannabis; kjenner de til myndighetenes informasjonskampanje?

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Anne Line Bretteville-Jensen, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Jasmina Burdzovic, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet
Dina Heider Hov, Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet

Start

01.01.2021

Slutt

31.12.2031

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere ved FHI

Dina Heider Hov

Jasmina Burdzovic