Hopp til innhold

Prosjekt

Corona-Reg - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi vil studere effekten og potensielle bivirkninger av vaksinasjoner og medisiner/behandlinger, og hvordan disse kan variere mellom befolkningsgrupper.


Sammendrag

Covid-19-pandemien utgjør en overhengende trussel mot befolkninger rundt om i verden. Det mangler kunnskap om hvorfor noen har høy risiko for å få infeksjon med Covid-19? Hvorfor blir noen alvorlig syke og andre ikke? I hvilken grad påvirkes risikoen av sosioøkonomiske faktorer og etnisitet/landbakgrunn? Det er stort behov for kunnskap om risikofaktorer og hvilke helsekonsekvenser Covid-19 har på kort og lang sikt. Det er også behov for å studere belastningen på helsevesenet og følge pasientforløpet. Mange av disse spørsmålene er mulig å besvare ved å følge hele den norske befolkningen gjennom Covid-19-pandemien ved å bruke nasjonale helseregistre og befolkningsbaserte helseundersøkelser. I de neste årene vil vi studere helsekonsekvenser på lang sikt i den norske befolkningen. Spesiell vekt vil være på høyrisikogrupper, barn, gravide og barn født etter eksponering i svangerskapet (infeksjoner hos mødrene mens de var gravide). Vaksine mot Corona-viruset er under utvikling. Vi vil studere effekten og potensielle bivirkninger av vaksinasjoner og medisiner/behandlinger, og hvordan disse kan variere mellom befolkningsgrupper. Aggregerte data fra dette prosjektet vil bli brukt i avanserte matematiske modeller for å lage bedre prognoser for pandemien. Disse modellene vil gi beslutningstakere viktig informasjon for planlegging av beredskap og respons ved store utbrudd, og også fremtidige pandemiske utbrudd. Siden de fleste land ikke har fullstendig informasjon om alle innbyggere og all helsehjelp, vil resultater basert på de unike norske dataene bidra mer viktig kunnskap for den globale håndteringen av Covid-19-utbruddet. Få andre land er i stand til å følge alle høyrisikogrupper, barn og gravide. Prosjektet samarbeider tett med nasjonale og internasjonale forskningsgrupper.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Siri Eldevik Håberg, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ellen Øen Carlsen, Folkehelseinstituttet
Gavin Pereira, Folkehelseinstituttet
Hege Salvesen Blix, Folkehelseinstituttet
Øystein Karlstad, Folkehelseinstituttet
Lars Christian Stene, Folkehelseinstituttet
Kåre Bævre, Folkehelseinstituttet
Christian Madsen, Folkehelseinstituttet
Oliver Kacelnik, Folkehelseinstituttet
Randi Selmer, Folkehelseinstituttet
Jonas Minet Kinge, Folkehelseinstituttet
Maria Christine Magnus, Folkehelseinstituttet
Hekena Niemi Eide, Folkehelseinstituttet
Ettore Amato, Folkehelseinstituttet
Elina Marjukka Seppälä, Folkehelseinstituttet
Ketil Størdal, Folkehelseinstituttet
Anneke Steens, Folkehelseinstituttet
German Tapia, Folkehelseinstituttet
Laura Oakley, Folkehelseinstituttet
Vidar Hjellvik, Folkehelseinstituttet
Paz Ruiz, Oslo universitetssykehus HF
Kirsten Gravningen, Folkehelseinstituttet
Gerhard Sulo, Folkehelseinstituttet
Petter Elstrøm, Folkehelseinstituttet