Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Corona-Reg»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Corona-Reg

Prosjekt

Corona-Reg - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Vi vil studere effekten og potensielle bivirkninger av vaksinasjoner og medisiner/behandlinger, og hvordan disse kan variere mellom befolkningsgrupper.


Sammendrag

Covid-19-pandemien utgjør en overhengende trussel mot befolkninger rundt om i verden. Det mangler kunnskap om hvorfor noen har høy risiko for å få infeksjon med Covid-19? Hvorfor blir noen alvorlig syke og andre ikke? I hvilken grad påvirkes risikoen av sosioøkonomiske faktorer og etnisitet/landbakgrunn? Det er stort behov for kunnskap om risikofaktorer og hvilke helsekonsekvenser Covid-19 har på kort og lang sikt. Det er også behov for å studere belastningen på helsevesenet og følge pasientforløpet. Mange av disse spørsmålene er mulig å besvare ved å følge hele den norske befolkningen gjennom Covid-19-pandemien ved å bruke nasjonale helseregistre og befolkningsbaserte helseundersøkelser. I de neste årene vil vi studere helsekonsekvenser på lang sikt i den norske befolkningen. Spesiell vekt vil være på høyrisikogrupper, barn, gravide og barn født etter eksponering i svangerskapet (infeksjoner hos mødrene mens de var gravide). Vaksine mot Corona-viruset er under utvikling. Vi vil studere effekten og potensielle bivirkninger av vaksinasjoner og medisiner/behandlinger, og hvordan disse kan variere mellom befolkningsgrupper. Aggregerte data fra dette prosjektet vil bli brukt i avanserte matematiske modeller for å lage bedre prognoser for pandemien. Disse modellene vil gi beslutningstakere viktig informasjon for planlegging av beredskap og respons ved store utbrudd, og også fremtidige pandemiske utbrudd. Siden de fleste land ikke har fullstendig informasjon om alle innbyggere og all helsehjelp, vil resultater basert på de unike norske dataene bidra mer viktig kunnskap for den globale håndteringen av Covid-19-utbruddet. Få andre land er i stand til å følge alle høyrisikogrupper, barn og gravide. Prosjektet samarbeider tett med nasjonale og internasjonale forskningsgrupper.

Informasjon om personvern, helsedata og rettigheter finnes her:
https://www.fhi.no/div/personvern/rett-til-informasjon-om-innsyn-i-og/ 

 

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hanne Løvdal Gulseth, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Petter Elstrøm, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Gerhard Sulo, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Kirsten Midttun Gravningen, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Vidar Hjellvik, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
German Tapia, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Anneke Steens, Folkehelseinstituttet
Ketil Størdal, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Elina Marjukka Seppälä, Folkehelseinstituttet
Ettore Amato, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Helena Niemi Eide, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Maria Christine Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Jonas Minet Kinge, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Randi Marie Selmer, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Oliver Kacelnik, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Christian Madsen, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Kåre Bævre, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Lars Christian Mørch Stene, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Øystein Karlstad, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Hege Salvesen Blix, Avdeling for legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet
Ellen Øen Carlsen, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Gavin Pereira, Folkehelseinstituttet
Laura Oakley, Folkehelseinstituttet
Paz Ruiz, Oslo universitetssykehus HF

Start

01.04.2020

Slutt

31.12.2025

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Hanne Løvdal Gulseth