Hopp til innhold

Prosjekt

Seroprevalens mot SARS-CoV-2 i befolkningen i Norge målt i restsera - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet skal kartlegge og overvåke utbredelsen av antistoffer og karakterisere antistoffresponsen mot pandemisk SARS-CoV-2 i Norge ved å teste et utvalg av befolkningen med geografisk og aldersmessig spredning.


Sammendrag

Covid-19 sykdom forårsakes av viruset SARS-CoV-2, et nytt koronavirus som ble identifisert i januar 2020. Viruset har på kort tid spredd seg over hele verden, inkludert i Norge, og Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte 11. mars 2020 at covid-19 var en pandemi. Produksjon av antistoffer rettet mot SARS-CoV-2 er en del av kroppens immunrespons ved covid-19. Antistoffanalyser er spesielt nyttige når status for gjennomgått infeksjon eller immunstatus i en populasjon skal måles. Prosjektet har som formål å kartlegge og overvåke utbredelsen av antistoffer (seroprevalens) og karakterisere antistoffresponsen mot pandemisk SARS-CoV-2 i Norge ved å teste et utvalg av befolkningen med geografisk og aldersmessig spredning. Prosjektet som helhet vil basere seg på anonymiserte rester av blodprøver tatt for andre formål (restsera), samlet inn både før, under og etter covid-19 pandemien. Prøvene inngår i instituttets immunitetsbiobank. Prosjektet vil også undersøke om det fantes kryssbeskyttende antistoffer mot SARS-CoV-2 i den norske befolkningen før viruset oppsto. Det kan også bli aktuelt å teste de samme serumprøvene mot andre virus i koronavirusfamilien (sesongkoronavirus) eller andre smittsomme agens som kan ha betydning for å forstå immuniteten mot SARS-CoV-2. Prosjektet inngår i Folkehelseinstituttets overvåkning av smittsomme sykdommer i Norge, men resultatene vil ha internasjonal interesse.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Olav Hungnes, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Lisbeth Meyer Næss, Folkehelseinstituttet
Jan Terje Andersen, Universitetet i Oslo
Anneke Steens, Folkehelseinstituttet
Trung Tran, Universitetet i Oslo
Audun Aase, Folkehelseinstituttet
Anne-Marte Bakken Kran, Folkehelseinstituttet
Karoline Bragstad, Folkehelseinstituttet
Fridtjof Lund-Johansen, Oslo universitetssykehus HF
Gunnar Rø, Folkehelseinstituttet
Ingeborg Aase S. Aaberge, Folkehelseinstituttet
Gro Tunheim, Folkehelseinstituttet
John Torgils Vaage, Oslo universitetssykehus HF

Om prosjektet