Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Seroprevalens mot SARS-CoV-2 i befolkningen i Norge målt i restsera»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Seroprevalens mot SARS-CoV-2 i befolkningen i Norge målt i restsera

Prosjekt

Seroprevalens mot SARS-CoV-2 i befolkningen i Norge målt i restsera - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet skal kartlegge og overvåke utbredelsen av antistoffer og karakterisere antistoffresponsen mot pandemisk SARS-CoV-2 i Norge ved å teste et utvalg av befolkningen med geografisk og aldersmessig spredning.


Sammendrag

Covid-19 sykdom forårsakes av viruset SARS-CoV-2, et nytt koronavirus som ble identifisert i januar 2020. Viruset har på kort tid spredd seg over hele verden, inkludert i Norge, og Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte 11. mars 2020 at covid-19 var en pandemi. Produksjon av antistoffer rettet mot SARS-CoV-2 er en del av kroppens immunrespons ved covid-19. Antistoffanalyser er spesielt nyttige når status for gjennomgått infeksjon eller immunstatus i en populasjon skal måles. Prosjektet har som formål å kartlegge og overvåke utbredelsen av antistoffer (seroprevalens) og karakterisere antistoffresponsen mot pandemisk SARS-CoV-2 i Norge ved å teste et utvalg av befolkningen med geografisk og aldersmessig spredning. Prosjektet som helhet vil basere seg på anonymiserte rester av blodprøver tatt for andre formål (restsera), samlet inn både før, under og etter covid-19 pandemien. Prøvene inngår i instituttets immunitetsbiobank. Prosjektet vil også undersøke om det fantes kryssbeskyttende antistoffer mot SARS-CoV-2 i den norske befolkningen før viruset oppsto. Det kan også bli aktuelt å teste de samme serumprøvene mot andre virus i koronavirusfamilien (sesongkoronavirus) eller andre smittsomme agens som kan ha betydning for å forstå immuniteten mot SARS-CoV-2. Prosjektet inngår i Folkehelseinstituttets overvåkning av smittsomme sykdommer i Norge, men resultatene vil ha internasjonal interesse.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Olav Hungnes, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Olav Hungnes, Avdeling for virologi, Folkehelseinstituttet
Lisbeth Meyer Næss, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Jan Terje Andersen, Universitetet i Oslo
Anneke Steens, Avdeling for smittevern og vaksine, Folkehelseinstituttet
Trung Tran, Universitetet i Oslo
Audun Aase, Avdeling for metodeutvikling og analyse, Folkehelseinstituttet
Anne-Marte Bakken Kran, Avdeling for smittevernregistre, Folkehelseinstituttet
Karoline Bragstad, Avdeling for virologi, Folkehelseinstituttet
Fridtjof Lund-Johansen, Oslo universitetssykehus HF
Gunnar Øyvind Isaksson Rø, Avdeling for metodeutvikling og analyse, Folkehelseinstituttet
Ingeborg Aase S. Aaberge, Områdestab Smittevern, Folkehelseinstituttet
Gro Tunheim, Avdeling for metodeutvikling og analyse, Folkehelseinstituttet
John Torgils Vaage, Oslo universitetssykehus HF

Start

20.04.2020

Slutt

20.04.2025

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Olav Hungnes