Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skandinaviske studier av Covid-19 og graviditet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Skandinaviske studier av Covid-19 og graviditet

Prosjekt

Skandinaviske studier av Covid-19 og graviditet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

The SCOPE project will provide new and essential information on COVID-19-related risks to pregnant women and their newborns.


Sammendrag

Prosjektets bakgrunn og overordnede mål:

Scope er et nordisk samarbeidsprosjekt hvor vi skal studere hvordan covid-19-pandemien påvirker gravide. Prosjektet er finansiert av Nordforsk.

Prosjektets forskningsspørsmål:

  • Har gravide kvinner høyere risiko for å få COVID-19-infeksjon, og har de høyere risiko for alvorlig sykdom, komplikasjoner og sykehusinnleggelser enn ikke-gravide kvinner i reproduktiv alder? I så fall, hvilke underliggende faktorer påvirker risikoen for alvorlig COVID-19 sykdom hos gravide kvinner?
  • Øker COVID-19 under graviditet risikoen for svangerskapskomplikasjoner?
  • Påvirker COVID-19 sykdom under graviditet barnets helse?

For å svare på disse spørsmålene vil prosjektgruppen bruke registerdata om kvinner i reproduktiv alder, inkludert data om COVID-19-infeksjoner. I prosjektet vil vi kombinere og sammenligne resultater fra de tre skandinaviske landene.

Prosjektgruppen:

Prosjektet koordineres av Folkehelseinstituttet med Siri Eldevik Håberg som prosjektleder. Prosjektleder i Sverige er Olof Stephansson fra Karolinska Institutet, og i Danmark ledes arbeidet avt Anne-Marie Nybo Andersen fra Københavns universitet. De har ekspertise innen perinatal epidemiologi, sosial epidemiologi, overvåking og fødselshjelp. Teamet har lang erfaring med å bruke nasjonale registre for å studere betydningen av infeksjoner i svangerskap. Tilgjengeligheten av nordiske registerdata er en klar fordel, ettersom svært få nasjoner utenfor Skandinavia har tilsvarende robuste befolkningsbaserte data. Resultatene fra dette nordiske prosjektet vil derfor også være av stor internasjonal betydning.

Forventede resultater:

Målet med SCOPE-prosjektet er å frembringe kunnskap som bidrar til å forebygge sykdom og komplikasjoner hos kvinner som blir gravide under COVID-19 pandemien. Hvis vi finner ut at COVID-19 utgjør en risiko for gravide kvinner, vil dette være verdifull kunnskap i utvikling av retningslinjer for gravide og for befolkningen generelt. Hvis vi finner ut at endringer i helsetilbudet under pandemien har innvirkning på gravides helse eller svangerskapsutfall, kan behandling og tilbud forbedres under COVID-19-pandemien og under andre fremtidige kriser. Det er et presserende behov for å forstå om gravide kvinner utgjør en sårbar gruppe, og om spesifikke retningslinjer er berettiget for denne gruppen. Hvis COVID-19 utgjør liten risiko for gravide, vil kommunikasjon av absolutte risikoer og negative funn bidra til å minimere unødvendig bekymring.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Siri Eldevik Håberg, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Maria Christine Magnus, Folkehelseinstituttet
Anne-Marie Nybo Andersen, Københavns Universitet
Olof Stephansson, Karolinska Institutet

Start

30.11.2020

Slutt

30.11.2022

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Siri Eldevik Håberg

Prosjektdeltakere ved FHI

Maria Christine Magnus