Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Publikasjoner


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
Gå til arkiverte rapporter og trykksaker
 1. Trykksak

  Informasjon om MFR til dei som skal føde, nynorsk

  Informasjon til dei som skal føde om kva som blir registrert i Medisinsk fødselsregister og kva rettar ein har som registrert. Informasjonsskrivet blir delt ut på alle fødeavdelingane i landet.

 2. Trykksak

  Informasjon om MFR til fødende, bokmål

  Informasjon til fødende om hva som registreres i Medisinsk fødselsregister og rettighetene til den som er registrert. Informasjonsskrivet deles ut på landets fødeavdelinger.

 3. Forskningsoversikt

  Immunglobulin for kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME): Systematisk litteratursøk med sortering

  Dette er et litteratursøk for å identifisere mulig relevante forskningspublikasjoner om effekten av immunglobulin for personer med kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME.

 4. Diverse

  Pressemateriell for pressefrokost om influensa og influensavaksine

  Presentasjon og pressebilder i anledning FHIs pressefrokost om influensa og influensavaksine 10. oktober 2018.

 5. Rapport

  Influenza Epidemiological Information prepared for the WHO Informal Meeting on Strain Composition for Inactivated Influenza Vaccines for use in the Season 2019

  Norsk rapport til WHOs influensavaksinemøte i Genève, september 2018.

 6. Rapport

  UV-stråling og folkehelse

  Strategi for forebygging av hudkreft

 7. Forskningsoversikt

  EXOGEN™ ved behandling av nonunion frakturer. En hurtigmetodevurdering

  Dette er en metodevurdering av teknologien EXOGEN™ for behandling av nonunion brudd.

 8. Notat

  Hva er effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år?

  Dette er en formidlingssak om kunnskapsgrunnlaget for effekten av screening for abdominalt aortaaneurisme (AAA) hos menn fra og med 65 år.

 9. Forskningsoversikt

  Metodevurdering av sikkerhet og effekt ved bruk av lystgass for barn

  Formålet med denne metodevurderingen har vært å undersøke effekt, samt sikkerhet for både pasient og behandler, ved bruk av lystgass for sedering av barn ved små og smertefulle sykehusprosedyrer.

 10. Informasjonsark

  Foreldreinformasjon om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR),(oversettelse til syv språk)

  Dette er en oversatt versjon av artikkelen "Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)" under Barnevaksinasjonsprogrammet på fhi.no. Laget til foreldre og foresatte.

 11. Informasjonsark

  Foreldreinformasjon om vaksine mot pneumokokksykdom (oversettelse til syv språk)

  Dette er en oversatt versjon av artikkelen "Vaksine mot pneumokokksykdom" under Barnevaksinasjonsprogrammet på fhi.no. Laget til foreldre og foresatte.

 12. Informasjonsark

  Foreldreinformasjon om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B (oversettelse til syv språk)

  Dette er en oversatt versjon av artikkelen "Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt, Hib-infeksjon og hepatitt B". Laget til foreldre og foresatte.

 13. Informasjonsark

  Foreldreinformasjon om vaksine mot tuberkulose (informasjon på syv språk)

  Dette er en oversatt versjon av artikkelen "Vaksine mot tuberkulose" under Barnevaksinasjonsprogrammet på fhi.no. Laget til foreldre og foresatte.

 14. Informasjonsark

  Foreldreinformasjon om vaksine mot rotavirussykdom (oversettelse til syv språk)

  Dette er oversettelser av artikkelen "Vaksine mot rotavirussykdom" under Barnevaksinasjonsprogrammet på fhi.no. Laget til foreldre og foresatte.

 15. Skjema

  MSIS-melding. Nominativ melding om smittsom sykdom

  Meldingsskjema om nominativ smittsom sykdom sendes fra diagnostiserende laboratorium til rekvirerende lege når det foreligger et positivt prøvesvar på en smittsom sykdom i gruppe A.

 16. Notat

  «Kunnskapsgrunnlag for ny handlingsplan for fysisk aktivitet»

  I tillegg til tildelingsbrev for 2018: Utkast til oppdrag til FHI og Hdir om kunnskapsgrunnlaget for ny handlingsplan for fysisk aktivitet.

 17. Informasjonsark

  Voksne trenger oppfriskningsvaksine hvert tiende år (oversettelse til syv språk)

  Dette er oversettelse av artikkelen "Voksne trenger oppfriskningsvaksine (boosterdose) hvert 10. år.

 18. Informasjonsark

  Før og etter vaksinasjon (oversettelse til syv språk)

  Dette er oversettelser av artikkelen "Før og etter vaksinasjon" under Barnevaksinasjonsprogrammet på fhi.no. Beregnet til foreldre og foresatte.

 19. Skjema

  Skjema for reservasjon mot bruk av biologisk materiale til forskningsformål

  De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk kan i noen tilfeller godkjenne at det i forskning benyttes blodprøver og annet biologisk materiale fra pasienter, uten at

 20. Informasjonsark

  Hvorfor er det viktig å vaksinere (oversettelse til syv språk)

  Dette er oversettelser av artikkelen "Hvorfor det er viktig å vaksinere" under Barnevaksinasjonsprogrammet på fhi.no. Beregnet til foreldre og foresatte.