Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Influensavaksine til helsepersonell som arbeider med personer over 60 år»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Influensavaksine til helsepersonell som arbeider med personer over 60 år

Forskningsomtale

Influensavaksine til helsepersonell som arbeider med personer over 60 år

Publisert Oppdatert

Resultater for spesifikke utfall som laboratoriebekreftet influensa, lungebetennelse, sykehusinnleggelse eller død som følge av lungebetennelse har ikke kunnet vise om vi får en helsegevinst for disse utfallene blant de eldre ved å vaksinere helsearbeidere som arbeider med personer over 60 år. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Resultater for spesifikke utfall som laboratoriebekreftet influensa, lungebetennelse, sykehusinnleggelse eller død som følge av lungebetennelse har ikke kunnet vise om vi får en helsegevinst for disse utfallene blant de eldre ved å vaksinere helsearbeidere som arbeider med personer over 60 år. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2013
 • Forfattere: Sæterdal I, Vist GE, Flottorp SA.

Hovedbudskap

NB: Etter at dette ble publisert er det kommet ny kunnskap om influensavaksine. Vi har samlet denne informasjonen på en egen temaside (red.).

Hva er influensavaksine for helsearbeidere og hva er influensa?

Influensa er en årlig tilbakevendende epidemi som rammer 5 til 10 % av den norske befolkningen. Influensa er en infeksjon i luftveiene som er forårsaket av influensavirus. Typiske symptomer på sykdom er akutt feber (>38 °C), tett nese, sår hals, hoste, hodepine og vondt i muskler og ledd. Noen får også diaré og oppkast. Kliniske symptomer alene er ikke særlig nyttig for å bekrefte eller utelukke influensa. Uten at vi har laboratoriebekreftelse kaller vi det influensalignende sykdom. Folkehelseinstituttet overvåker influensasituasjonen i Norge.

Influensa varer i en til to uker og for de aller fleste er det ikke en alvorlig sykdom. Sykdommen kan imidlertid være veldig alvorlig og i noen tilfeller dødelig hos eldre og personer med nedsatt immunforsvar. Behandling av influensa er først og fremst ro og hvile, gjerne supplert med smertestillende og febernedsettende legemidler, og eventuelt bruk av legemidler mot influensavirus.

Influensavirus smitter fra person til person via dråpesmitte. Helsearbeidere som arbeider med eldre kan derfor utgjøre en smittefare for beboere på aldershjem og eldre pasienter. Eldre på institusjon er utsatt for influensa med komplikasjoner ved influensaepidemier, særlig de eldre som lider av flere andre sykdommer. Immunsystemet til eldre er trolig mindre mottakelig for influensavaksine enn immunsystemet til yngre personer. For å forebygge sykelighet og dødsfall hos eldre som følge av influensasykdom er influensavaksinasjon av helsearbeidere som arbeider med eldre anbefalt i mange land (i tillegg til influensavaksinasjon av eldre).

Hva sier forskningen?

Forfattere i Cochrane-samarbeidet har oppdatert en systematisk oversikt og har sammenfattet funn fra tre klyngerandomiserte studier som omhandlet influensavaksinering av helsearbeidere som arbeidet med personer over 60 år som bodde på sykehjem eller i andre institusjoner. Samlet analyse av alle inkluderte pasienter i studiene viser at influensavaksinasjon av helsearbeidere som arbeider med eldre sammenlignet med ingen vaksinasjon muligens utgjør liten eller ingen forskjell i antall tilfeller av:

 • laboratoriebekreftet influensa blant eldre
 • lungebetennelse blant eldre
 • sykehusinnleggelser av eldre
 • dødsfall som følge av lungebetennelse blant eldre

Ingen av studiene presenterte data om alvorlige hendelser.

Resultattabell 

Tabell 1. Oversikt over resultatene

Utfall

Antall deltakere (antall studier)

Ingen vaksine

Influensa-vaksine

 

Kvalitet på dokumentasjonen

Influensa (laboratoriebekreftet)

752

(2 studier)

5 per 100

5 per 100

(2 til 8)

ÅÅ
lav

Lungebetennelse

1059
(1 studie)

6 per 100

4 per 100

(2 til 7)

ÅÅ
lav

Sykehusinnleggelse

 

3400
(1 studie)

9 per 100

9 per 100

(7 til 11)

ÅÅ
lav

Død som følge av lungebetennelse

4459

(2 studier)

3 per 100

1 per 100

(-3 til 8)

ÅÅ
lav

*Tallene i parentes viser en spennvidde for tiltakets effekt. Det er 95 % sannsynlig at den virkelige effekten ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Begrensninger ved dokumentasjonen

Vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen for hvert utfall. Når vi vurderer kvaliteten på dokumentasjonen, ser vi blant annet på følgende forhold:

 • Hvilken type studier som er tatt med i oversikten
 • Hvordan studiene er planlagt og gjennomført
 • Hvorvidt resultatene fra de enkelte studiene peker i samme retning
 • Om deltakerne, tiltaket som prøves ut og de utfall som måles i studiene er i overensstemmelse med spørsmålet oversikten skal besvare
 • Om studiene har tilstrekkelig med data
 • Om det er mulighet for at det kan foreligge publikasjonsskjevhet

Dokumentasjonen kan være av høy, middels, lav eller svært lav kvalitet. Jo høyere kvalitet, jo større tillit har vi til resultatet. Vi bruker ordet ”trolig” for å markere middels kvalitet, og ordet ”muligens” for å markere lav kvalitet.

Forskere i Kunnskapssenteret har vurdert dokumentasjonen for disse utfallene fra denne systematiske oversikten til å være av lav kvalitet.

Hva er denne informasjonen basert på?
Forskere i Cochrane-samarbeidet har oppdatert en systematisk oversikt over studier som har undersøkt hvordan influensavaksine for helsearbeidere som arbeider med personer over 60 år påvirker helseutfall blant de eldre. Forskerne gjorde systematiske søk i flere forskningsdatabaser, og fant fem studier som de inkluderte i oversikten. Bare tre av studiene rapporterte resultater for de aktuelle utfallene. Studiene hadde til sammen 9670 deltakere. Vi har presentert resultater der både personer over 60 år i intervensjonsgruppene som var vaksinerte og de som ikke var det ble inkludert i samme analyse, men den systematiske oversikten inneholder også analyser der det ble skilt mellom personer som ikke var vaksinert og personer som var vaksinert. Studiene er utført ved alders- og sykehjem.

Forskerne fant ikke informasjon om effekt av andre tiltak for å forebygge influensa blant personer over 60 år, gitt sammen med vaksinering av helsearbeidere, som for eksempel håndvask, ansiktsmasker, antivirale legemidler, be om at helsearbeidere med influensa ikke går på arbeid etc. Vi trenger randomiserte kontrollerte studier av høy kvalitet som undersøker disse kombinasjonstiltakene.  

 

 1. Thomas RE, Jefferson T, Lasserson TJ. Influenza vaccination for healthcare workers who care for people aged 60 or older living in long-term care institutions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 7. Art. No.: CD005187. DOI: 10.1002/14651858.CD005187.pub4. Les hele artikkelen i Cochrane Library: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005187.pub4/pdf