Hopp til innhold

Rapport

Antibiotikaresistens – kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak

En ekspertgruppe har levert en rapport som beskriver de mest sentrale utfordringer og foreslår aktuelle tiltak for å begrense en videre økning av antibiotikaresistente bakterier. I rapporten påpekes behovet for bedre oversikt over problemets reelle størrelse og at dette er en forutsetning for tiltak som kan begrense videre utvikling av resistens. Det skisseres en del mulige tiltak som vil være avgjørende for å kartlegge situasjonen i ulike mikrobereservoar i Norge.

Antibiotikaresistens.jpg

En ekspertgruppe har levert en rapport som beskriver de mest sentrale utfordringer og foreslår aktuelle tiltak for å begrense en videre økning av antibiotikaresistente bakterier. I rapporten påpekes behovet for bedre oversikt over problemets reelle størrelse og at dette er en forutsetning for tiltak som kan begrense videre utvikling av resistens. Det skisseres en del mulige tiltak som vil være avgjørende for å kartlegge situasjonen i ulike mikrobereservoar i Norge.


Om rapporten

  • Utgitt: 2014
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 100kr
  • Forfattere: Martin Steinbakk med flere.