Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2012»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2012

Forskningskartlegging

Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2012

Publisert Oppdatert

Vi har oppsummert kunnskapshull som er identifisert i våre systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2012.

Vi har oppsummert kunnskapshull som er identifisert i våre systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2012.


Om publikasjonen

 • Utgitt: 2013
 • Forfattere: Norderhaug IN, Jamtvedt G.
 • ISBN elektronisk: 978-82-8121-634-1

Hovedbudskap

Vi har oppsummert kunnskapshull som er identifisert i våre systematiske oversikter og metodevurderinger publisert i 2012.

Forskningsmetodiske kunnskapshull:

 • Endepunkter som pasienter mener er viktige bør rapporteres, og pasienter bør i større grad delta ved planlegging av forskning.
 • Det er et generelt behov for studier med god design, relevante og validerte endepunkter og tilstrekkelig lang oppfølgingstid.
 • Det er behov for studier som sammenligner ulike tiltak med hverandre (comparativ effectiveness).

De forskningsmetodiske kunnskapshull som er identifisert i våre rapporter fra 2012 er langt på vei de samme som vi har identifisert i tidligere rapporter. Mange av dem er det også mulig å gjøre noe med. Det legges ned mye ressurser både fra pasienter og forskere i forskningsprosjekter. De bør derfor gjennomføres og rapporteres med best mulig forskningsmetode slik at resultatene kan brukes i forskningsoppsummeringer og til beslutninger i praksis og politikk.

Kliniske kunnskapshull:

 • Effekt av forebyggende tiltak, og organisering av helsetjenester.
 • Flere rapporter fremhever behov for studier gjennomført i Norge, bl.a innen psykisk helse (tvangsbruk) og antibiotikabehandling ved borreliose.
 • Effekt av langtids mekanisk ventilasjon for pasienter med svikt i sentral respirasjonsstyring.
 • Effekt av tidlig ultralyd på kvinnens beslutninger og psykiske helse.
 • Effekt av seksualterapeutiske intervensjoner.
 • Effekt av tverrfaglig behandling ved revmatiske sykdommer.