Hopp til innhold

PasOpp rapport

Brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, lokale resultater

Rapportene viser lokale resultater fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant kvinner som fødte ved en av landets fødeinstitusjoner.

Rapportene viser lokale resultater fra en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant kvinner som fødte ved en av landets fødeinstitusjoner.


Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har gjennomført en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant kvinner som fødte ved en av landets fødeinstitusjoner i fjerde kvartal 2011. Undersøkelsen omfattet også kvinnenes partnere. 

Det er også laget egne rapporter for institusjonene, helseforetakene (HF-ene) og de regionale helseforetakene (RHF-ene). De kan lese i venstre kolonne på denne siden. I disse rapportene presenteres svar på spørsmål om lokale erfaringer med fødsels- og barselomsorgen.

Hensikten er å formidle resultatene slik at den enkelte enheten har lett tilgang på egne resultater på et detaljert nivå, og derved kan bruke informasjonen i lokalt kvalitetsforbedringsarbeid.

Det er gjort rede for metode i en egen rapport.

Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2013
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-664-8