Hopp til innhold

Rapport

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2012

Barnevaksinasjonsprogrammet er et sentralt virkemiddel for å forebygge smittsomme sykdommer i befolkningen. Denne rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2012, dekningsstatistikk for de ulike vaksinene, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot i programmet, hvilke vaksiner som ble brukt i programmet og meldte bivirkninger av disse.

Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge 2014.jpg

Barnevaksinasjonsprogrammet er et sentralt virkemiddel for å forebygge smittsomme sykdommer i befolkningen. Denne rapporten beskriver det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet i 2012, dekningsstatistikk for de ulike vaksinene, meldte tilfeller av sykdommene det vaksineres mot i programmet, hvilke vaksiner som ble brukt i programmet og meldte bivirkninger av disse.


Sammendrag

I tillegg gir den informasjon om de ulike overvåkingssystemene som brukes for å følge med på effekt og sikkerhet av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. En tilsvarende årsrapport er publisert for 2011. I tillegg er det laget en tiårsrapport for barnevaksinasjonsprogrammet for perioden 2001- 2010. Rapporten for 2012 er dermed den tredje rapporten som er publisert om det norske barnevaksinasjonsprogrammet.
Nedlastbar pdf.

    Om rapporten

  • Utgitt: September 2013
  • Forfattere: Riise Bergsaker med flere.