Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Effekt av rehabilitering for personer med kronisk utmattelsessyndrom– systematisk litteratursøk med sortert referanseliste»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Effekt av rehabilitering for personer med kronisk utmattelsessyndrom– systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

Forskningskartlegging

Effekt av rehabilitering for personer med kronisk utmattelsessyndrom– systematisk litteratursøk med sortert referanseliste

Publisert Oppdatert

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne forskning om effekt av rehabilitering for personer med kronisk utmattelsessyndrom (på engelsk chronic fatigue syndrome (CFS/ME)). Kunnskapssenteret oppsummerte funn fra systematiske oversikter i et notat i 2011 og vi har derfor gjort en oppdatering i form av et systematisk litteratursøk med sortering.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne forskning om effekt av rehabilitering for personer med kronisk utmattelsessyndrom (på engelsk chronic fatigue syndrome (CFS/ME)). Kunnskapssenteret oppsummerte funn fra systematiske oversikter i et notat i 2011 og vi har derfor gjort en oppdatering i form av et systematisk litteratursøk med sortering.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2013
  • Forfattere: Dalsbø TK, Kirkehei I, Reinar LM.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-529-0

Sammendrag

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag å finne forskning om effekt av rehabilitering for personer med kronisk utmattelsessyndrom (på engelsk chronic fatigue syndrome (CFS/ME)). Kunnskapssenteret oppsummerte funn fra systematiske oversikter i et notat i 2011 og vi har derfor gjort en oppdatering i form av et systematisk litteratursøk med sortering.

Metode

Vi brukte en tidligere utarbeidet søkestrategi for et systematisk litteratursøk. Vi søkte i ulike medisinske databaser etter systematiske oversikter publisert fra og med år 2011. Søket ble utført i mars 2013. Alle de identifiserte referansene ble vurdert for relevans i forhold til inklusjonskriteriene.

Resultater

Vi identifiserte totalt 401 referanser. Av disse ble fem vurdert som mulig relevante: Castell 2011, Larun 2011, Davidson 2011, Alraek 2011 og Reid 2011. De fem oversiktene ble gruppert i fire kategorier, og to av oversiktene hadde overlappende kategoriseringer.

Tabell 1. Oversikt over resultatene

Psykologisk og psykososial behandling

Castell 2011

Fysisk aktivitet, trening, treningsterapi

Larun 2011,

Castell 2011

Diett, kostholdssupplement, homeopati, komplementær/alternativ medisin

Davidson 2011, Alraek 2011

Flere tiltak sammen (treningsterapi, medikamentell behandling, psykologisk behandling, kosttilskudd, med mer.)

Reid 2011