Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fremmede i Norge, fremmede på Plata?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fremmede i Norge, fremmede på Plata?

Rapport

Fremmede i Norge, fremmede på Plata? En kvalitativ studie av innvandrere i Oslos synlige rusmiljø

Publisert Oppdatert

I 2011 oppsøkte sosiolog og rusforsker Thomas Anton Sandøy innvandrere i Oslos synlige rusmiljø. Sosiologen har utført dybdeintervjuer i et miljø som er viet lite oppmerksomhet i den norske offentlighet.

I 2011 oppsøkte sosiolog og rusforsker Thomas Anton Sandøy innvandrere i Oslos synlige rusmiljø. Sosiologen har utført dybdeintervjuer i et miljø som er viet lite oppmerksomhet i den norske offentlighet.


Om rapporten

  • Utgitt: 28.03.2013
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning
  • Forfattere: Sandøy, TA.
  • ISSN trykt: 1502–8178
  • ISSN elektronisk:
  • ISBN trykt: 978–82–7171–397–3
  • ISBN elektronisk: 978–82–7171–398–0

Sammendrag

Hovedpersonene

Intervjuobjektene er innvandrermenn med lang botid i Norge. Ti av dem flyktet fra krig og politisk undertrykkelse, mens tre er arbeidsinnvandrere. Alle har en sterk identifikasjon med hjemlandet, og opplever at de aldri kan bli fullt ut norske. Likevel har de fleste jevnlig kontakt med majoritetsbefolkningen og utrykker forkjærlighet for «norske» væremåter og leveregler. Innvandrerne omtaler seg som «utlendinger», men ikke fremmede.

Integrering og rus

Innvandrerne anser potensialet for vennskap i rusmiljøet som lite. I tråd med velkjente perspektiver fra rusmiddelforskningen fremstilles miljøet som usolidarisk, svikefullt og fiendtlig. Dette er i beste fall halve historien om rusmiljøet i Oslo. For det første deler deltakere i rusmiljøet uvanlig mye. Vennetjenester, utveksling av rusmidler og penger utgjør en stor del av hverdagen i et miljø hvor deltakere generelt besitter lite. For det andre deler deltakerne et altoppslukende problem. Avhengighet, stigma og fattigdom presser dem sammen i et marginalt rom, med grobunn for kollektivdannelse.

Rusforklaringer

Innvandrerne forklarer sitt eget rusmiddelmisbruk med å vise til krigserfaringer, flukt, isolasjon og opplevd diskriminering i det norske samfunn. En tidligere barnesoldat forteller: «Grunnen til at jeg rusa meg var mye på følelser (…) alle de mennesker jeg har drept, familien jeg mista». Noen forklaringer er mer allmenne og omhandler trekk som avhengighet og nytelse. En flyktning forklarer: «Jeg liker å ruse meg, som jeg sier rett ut, jeg gjør det». Felles for mange av forklaringene er at det dreier seg om selvmedisinering av psykiske problemer. Med noen unntak uteblir kritikken av norske samfunnsforhold.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.