Hopp til innhold

Artikkel

Område for helsedata og digitalisering

Publisert

Området skal ha forsknings- og forvaltningsekspertise på helseregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, biobank og IT/e-helse/digitalisering.

Området skal ha forsknings- og forvaltningsekspertise på helseregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, biobank og IT/e-helse/digitalisering.


Den samlede ekspertisen i området åpner muligheter for forskning og innovasjon på nye områder for instituttet, for eksempel knyttet til digitale løsninger i forebyggende helse. Området skal arbeide med modernisering og helhetlig utvikling av infrastrukturen.

Området driver registerbasert forskning og - helseanalyse, samt genetisk og annen forskning relatert til biobankmateriale. Fagmiljøet har spisskompetanse på bioinformatikk.

Området består av følgende tema og verktøy

 • Helseregistre 
 • IT/e-helse (inkl. IT-fellestjenester) og digitalisering 
 • Biobank 
 • Helseundersøkelser 
 • Registerbasert forskning og helseanalyse 
 • Genetisk forskning relatert til biobankmateriale 
 • Bioinformatikk 
 • Laboratoriebaserte tjenester knyttet til biobankvirksomhet 
 • Registrering, lagring og utlevering av data fra registre og helseundersøkelser

Området har koordineringsansvar i hele Folkehelseinstituttet for: 

 • Registre 
 • Helseundersøkelser 
 • Biobanker 
 • IT/e-helseaktiviteter og digitalisering 
 • Bioinformatikk 
 • IT-infrastruktur og sikker drift av infrastrukturen