Om Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har medarbeidarane våre i Oslo og Bergen.