Hopp til innhold
Avdeling

Helseregisterforskning og -utvikling

Avdeling for helseregisterforsking og -utvikling bidrar med medisinsk, forskningsmessig og prosjektleiarekspertise i drifta og utviklinga av ei rekke register.

Avdeling for helseregisterforsking og -utvikling bidrar med medisinsk, forskningsmessig og prosjektleiarekspertise i drifta og utviklinga av Medisinsk fødselsregister, Abortregisteret, Hjarte- og karregisteret, Dødsårssakregisteret og andre helseregister i Folkehelseinstituttet.

Ei særleg viktig oppgåve er kvalitetssikring av data i helseregistera ved å ta dei i bruk til helseanalysar og forsking.

Avdelinga har tett samarbeid med Avdeling for helsedatamottak og Avdeling for helsedataforvalting og -analyse. Dei har òg godt samarbeid med IT- og e-helseavdelingane ved instituttet, med Direktoratet for e-helse, og  med kliniske og e-helsemiljø i helsetenestene. Vidare har vi tett samarbeid med Institutt for global helse og samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Fagdirektør

Pétur Benedikt Juliusson

Fasttelefon: 53 20 41 21

Besøksadresse

Zander Kaaesgate 7

5015 Bergen

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 973 Sentrum

5808 Bergen

Vis i kart

Medarbeidere

Ansatt bilde

Pétur Benedikt Juliusson

Avdelingsdirektør, PhD/Professor

Tlf: 53 20 41 21

M: 977 77 079

Ansatt bilde

Anne Kjersti Nesje Daltveit

Forsker, Ph.D.

Tlf: 55 58 85 29

Bilde av Ferenc Macsali

Ferenc Macsali

Overlege, Ph.D

M: 909 58 610

Ansatt bilde

Grace Margrethe Egeland

Seniorforsker/Professor University of Bergen, Ph.D.

Tlf: 53 20 40 65

M: 945 27 613

Ansatt bilde

Marianne Sørlie Strøm

Overlege

Tlf: 53 20 40 27

Ansatt bilde

Rune Kvåle

Overlege, MD, PhD

Tlf: 53 20 40 80

Bilde av Solveig Helene Apelthun

Solveig Helene Apelthun

Seniorrådgiver/registerkoordinator

M: 951 29 312