Hopp til innhold
Avdeling

Genetikk og bioinformatikk

Avdeling for genetikk og bioinformatikk driv forsking knytt til bruk av biologisk materiale, spesielt med tanke på genetikk og bioinformatikk.

Bioinformatikk og prosjektkoordinering er tett integrert og koordinert med verksemda i avdeling for biobankar for å sikre at det biologiske materialet som blir oppbevart i biobankane, blir utnytta optimalt. Følgjande funksjonar og kompetanse skal liggje til avdelinga:

  • kvalitetssikring og tilrettelegging av datafiler med resultat frå analysar av biologisk materiale
  • forsking og helseanalyse knytt til analyseresultat utleidde frå biologisk materiale koordinert / i samarbeid med område 1
  • bioinformatikk, biostatistikk, epidemiologi og genetisk epidemiologi i tilknyting til punktet over
  • utnytting av potensialet vårt for forsking og innovasjon, søking om forskingsmidlar frå NFR og EU, også på feltet for digitalisering og e-helse
  • rådgiving i samband med bruk av genetiske data frå helseundersøkingane
  • koordinering av biobankanalysar mellom avdelingane for biobankar, genetikk og bioinformatikk og avdelingane som har ansvar for å forvalte helsedata frå helseundersøkingar, i tillegg til forskingsaktivitetar ved instituttet 

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Øyvind Helgeland

Fasttelefon: 21 07 80 57

Besøksadresse

Sandakerveien 24 C

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Ansatt bilde

Øyvind Helgeland

Avdelingsleder for Genetikk og Bioinformatikk, Lege

Tlf: 21 07 80 57

Bilde av Astanand Jugessur

Astanand Jugessur

Senior forsker, dr.scient

Tlf: 21 07 83 98

Ansatt bilde

Christopher John Flatley

Tlf: 21 07 81 15

Ansatt bilde

Dana Kristjansson

Bilde av Gutorm Thomas Høgåsen

Gutorm Thomas Høgåsen

PhD

Ansatt bilde

Håkon Bøås

Tlf: 21 07 69 62

Bilde av Isabelle Sylvie Budin Ljøsne

Isabelle Sylvie Budin Ljøsne

Seniorrådgiver, Ph.D

Tlf: 21 07 83 02

Bilde av Kristine Løkås Haftorn

Kristine Løkås Haftorn

Stipendiat, Master i molekylær biovitenskap

Tlf: 21 07 81 05

Ansatt bilde

William Robert Paul Denault

Tlf: 21 07 81 12

Bilde av Yunsung Lee

Yunsung Lee

Ph.D. stipendiat og data manager

Tlf: 21 07 80 90