Hopp til innhold
Avdeling

IT-systemer Bergen

Avdeling for IT-systemer i Bergen arbeider med nyutvikling og forvalting av IT-systemer i Folkehelseinstituttet.

Avdelinga bidrar med systemutviklarar og IT-arkitektar til prioriterte prosjekt i Folkehelseinstituttet. Avdelinga er ansvarlig for forvalting av interne IT-system for helseregistre og helseundersøkingar, Medisinsk fødselsregister, Register for svangerskapsavbrot, Nasjonalt register over hjerte- og karlidingar og Dødsårsaksregisteret. Dette er helseregistre som avdelinga har utvikla, forvalta og vidareutvikla i samarbeid med avdeling for IT-system i Oslo.

I tillegg utviklar og forvaltar avdelinga system for helseundersøkingar, der den største er Den norske mor og barn-undersøkinga (MoBa). I biobanken er det utvikla system for forvalting av biologisk materiale. Avdelinga videreutviklar og forvaltar desse systema i samarbeid med avdeling for Labsystem.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Linda Askvik Faugstad

Fasttelefon: 53 20 40 85

Besøksadresse

Zander Kaaesgate 7

5015 Bergen

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 973 Sentrum

5808 Bergen

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Linda Askvik Faugstad

Linda Askvik Faugstad

Avdelingsdirektør, Sivilingeniør

Tlf: 53 20 40 85

M: 911 91 543

Ansatt bilde

Damian Kazimierz Wejnerowski

Overingeniør

Tlf: 53 20 40 48

M: 532 04 048

Ansatt bilde

Jan Arild Eileng

Tlf: 53 20 40 78

Bilde av Knut Tveitane

Knut Tveitane

Senior systemutvikler, Master of Science

Tlf: 53 20 40 63

M:

Bilde av Kristine Lie Jongstra

Kristine Lie Jongstra

Senioringeniør, Sivilingeniør

Tlf: 53 20 40 34

M: 402 31 592

Bilde av Magnar Sande

Magnar Sande

Systemforvalter for Biobank, Sivilingeniør

Tlf: 21 07 69 78

M: 913 19 160

Bilde av Marius Troøyen

Marius Troøyen

M: 936 21 150

Ansatt bilde

Morten Marthinussen

Tlf: 53 20 40 56

Ansatt bilde

Ole Martin Kvinge

Senioringeniør, Cand Scient

Tlf: 53 20 40 46

Ansatt bilde

Sindre Møgster Braaten

Senioringeniør, Sivilingeniør

Tlf: 53 20 40 98

M: 901 80 876

Ansatt bilde

Truc Trung Nguyen

Overingeniør, Ingeniør

Tlf: 53 20 40 47

Bilde av Yngve Klakegg

Yngve Klakegg

Senioringeniør, Bachelor

Tlf: 53 20 40 26