Hopp til innhold
Avdeling

IT-systemer Oslo

Avdeling for IT-systemer i Oslo arbeider med nyutvikling og forvalting av IT-systemer i Folkehelseinstituttet.

Avdelinga bidrar med systemforvaltarar, systemutviklarar og IT-arkitektar til prosjekt og system på Folkehelseinstituttet. Avdelinga arbeider primært med å utvikle og forvalte IT-system for helseregistera: Reseptregisteret, Vaksinasjonsregisteret, Meldingssystem for smittsame sjukdomar, Norsk overvåkingssystem for infeksjon i sjukehus, og Dødsårssakregisteret. Deler av dette skjer i samarbeid med It-system i Bergen.

I tillegg utviklar eller forvaltar avdelinga system som støtter opp under øvrig verksemd ved instituttet som systemforvalting og support av Labware og laboratorieteknisk utstyr samt utlevering av data frå helseregister og helseundersøkingar, kvalitetssikring av helsedata mot folkeregisteret, giftinformasjonstenesta, vaksineforsyninga for landet, vassverksregisteret, folkehelseprofilar og støtte til datafangst for einskildståande forskingsprosjekt.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Knut Ellefsen

Fasttelefon: 21 07 80 61

Besøksadresse

Sandakerveien 24 C

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Knut Ellefsen

Knut Ellefsen

Avdelingsdirektør

Tlf: 21 07 80 61

M: 905 95 843

Bilde av Gayathri Vajravelu

Gayathri Vajravelu

Senior ingeniør

M: 468 95 428

Ansatt bilde

Geir Roar Nøkleberg

Systemutvikler, Bachelor of Science

Ansatt bilde

Kiran Ravindra Nandedkar

Ansatt bilde

Majrbek Kuri Kotto

Ansatt bilde

Matthew James Lewis McCallum

Senioringeniør, PhD

Tlf: 21 07 76 13

Bilde av Morten Bergsjø

Morten Bergsjø

Senioringeniør, Master of Science

Tlf: 21 07 69 74

Bilde av Nina Harriet Mikkelson

Nina Harriet Mikkelson

Løsningsarkitekt, Cand.scient.

Tlf: 21 07 67 20

Bilde av Paul-Sverre Gulliksen

Paul-Sverre Gulliksen

Senioringeniør, Can mag

Tlf: 21 07 63 77

Ansatt bilde

Per-Christian Berg

Bilde av Roar Andersen

Roar Andersen

Senioringeniør, Cand. scient

Tlf: 21 07 68 50

Ansatt bilde

Sebastian Brelin

Avdelingsingeniør, Master of Science

M: 977 43 853

Ansatt bilde

Stein Henning Elander

Seniorrådgiver, Cand.scient. Hovedfag i kjernekjemi/radiokjemi/biofysikk. Cand. mag. i Informatikk

Tlf: 21 07 64 74

M: 907 02 633

Ansatt bilde

Ståle Haugenes

Ansatt bilde

Tesfay Teame

Overingeniør, MSc

Tlf: 21 07 84 01

Ansatt bilde

Torbjørn Halse

Prosjektleder, Cand. Real

Tlf: 21 07 64 95

Bilde av Trond Rasmussen

Trond Rasmussen

Overingeniør, Cand Scient

Tlf: 21 07 62 70

M: 900 87 995

Ansatt bilde

Will Rook

Tlf: 21 07 67 15

Ansatt bilde

Øistein Klevhus

Tlf: 21 07 69 93

Ansatt bilde

Øystein Kapperud