Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Legemiddelstatistikk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Legemiddelstatistikk

Avdeling

Legemiddelstatistikk

Avdeling for legemiddelstatistikk har ansvar for innsamling av data om totalt legemiddelsal i Noreg frå grossistar til detaljist (apotek, sjukehus, sjukeheim og dagligvare etc.).


Denne statistikken har vore tilgjengeleg sidan 1970-talet, og er eit viktig grunnlag for helseanalyse/statistikk både nasjonalt og internasjonalt.

Avdelinga ivaretar òg funksjonen som WHO-senteret har. WHO-senteret (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) har ansvar for utvikling og vedlikehald av ATC/DDD metodologien (ATC=Anatomical Therapeutic Chemical; DDD=Defined Daily Dose), eit internasjonalt klassifikasjonssystem for legemiddel som gjer det mogleg å samanlikne og følge utviklinga i legemiddelforbruk nasjonalt og internasjonalt.

Avdelinga bidreg i tillegg med fagleg ekspertise til drift og vidareutvikling av Reseptregisteret. Forsking og helseanalyse basert på data om legemiddelbruk er ei viktig oppgåve for avdelinga.

Hovudoppgåver:

 • Forsking på legemiddelbruk (med særleg vekt på antibiotikabruk)
 • Helseovervåking og utarbeidelse av legemiddelstatistikk
 • Oppdatere månedleg statistikkar over totalt legemiddelsal frå grossistar
 • Bidra til fagleg utvikling av Reseptregisteret og legemiddelepidemiologisk forsking basert på datakjeldene til instituttet

Leveransar:

 • Publisering av forskingsresultat i nasjonale og internasjonale tidsskrift
 • Utarbeide årlege rapportar om legemiddelforbruket i Noreg basert på Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret 
 • Utarbeide halvårlige oversyn over sal av legemiddel utanom apotek (LUA)
 • Utarbeidt årlege oversyn over legemiddelbruk i fiskeoppdrett
 • Bidra med data til NORM/NORMvet-rapporten om bruk av antibakterielle legemiddel
 • Bidrag til diverse rapportar, handlingsplanar, statistikk og faktaark
 • Utarbeide statistikkar over legemiddelsal til helsestyresmakter og forskarar
 • Internasjonal rapportering av legemiddelsal (til dømes NOMESCO, OECD, ESAC, ESVAC)

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Mohammad Nouri Sharikabad

Fasttelefon: 21 07 83 15

Besøksadresse

Marcus Thranes gate 6

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Ansatt bilde

Mohammad Nouri Sharikabad

Tlf: 21 07 83 15

Bilde av Christian Lie Berg

Christian Lie Berg

Seniorrådgiver, Cand. pharm

Tlf: 21 07 81 37

Ansatt bilde

Hanne Strøm

Ansatt bilde

Hege Salvesen Blix

Seniorforsker/ Professor UIO, Ph.D - Cand Pharm- Spesialisering i sykehusfarmasi

Tlf: 21 07 81 63

Ansatt bilde

Hilchen Thode Sommerschild

Overlege, MD/Ph.D.

Tlf: 21 07 83 56

M: 952 72 355

Ansatt bilde

Ignatios Ioakeim Skoufa

Seniorrådgiver, MD

M: 922 00 815

Ansatt bilde

Irene Litleskare

Seniorrådgiver, Cand.pharm.

Tlf: 21 07 81 36

Bilde av Kristine Olsen

Kristine Olsen

Seniorrådgiver, Master i farmasi

Tlf: 21 07 68 47

Ansatt bilde

Live Storehagen Dansie

Seniorrådgiver, Cand Pharm

Tlf: 21 07 80 46

Bilde av Miljana Ilic

Miljana Ilic

Seniorrådgiver, Msc Pharm

Ansatt bilde

Tove Granum

Rådgiver

Tlf: 21 07 81 59