Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Legemiddelstatistikk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Legemiddelstatistikk

Avdeling

Legemiddelstatistikk

Avdeling for legemiddelstatistikk har ansvar for innsamling av data om totalt legemiddelsal i Noreg frå grossistar til detaljist (apotek, sjukehus, sjukeheim og dagligvare etc.).


Denne statistikken har vore tilgjengeleg sidan 1970-talet, og er eit viktig grunnlag for helseanalyse/statistikk både nasjonalt og internasjonalt.

Avdelinga ivaretar òg funksjonen som WHO-senteret har. WHO-senteret (WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology) har ansvar for utvikling og vedlikehald av ATC/DDD metodologien (ATC=Anatomical Therapeutic Chemical; DDD=Defined Daily Dose), eit internasjonalt klassifikasjonssystem for legemiddel som gjer det mogleg å samanlikne og følge utviklinga i legemiddelforbruk nasjonalt og internasjonalt.

Avdelinga bidreg i tillegg med fagleg ekspertise til drift og vidareutvikling av Reseptregisteret. Forsking og helseanalyse basert på data om legemiddelbruk er ei viktig oppgåve for avdelinga.

Hovudoppgåver:

 • Forsking på legemiddelbruk (med særleg vekt på antibiotikabruk)
 • Helseovervåking og utarbeidelse av legemiddelstatistikk
 • Oppdatere månedleg statistikkar over totalt legemiddelsal frå grossistar
 • Bidra til fagleg utvikling av Reseptregisteret og legemiddelepidemiologisk forsking basert på datakjeldene til instituttet

Leveransar:

 • Publisering av forskingsresultat i nasjonale og internasjonale tidsskrift
 • Utarbeide årlege rapportar om legemiddelforbruket i Noreg basert på Grossistbasert legemiddelstatistikk og Reseptregisteret 
 • Utarbeide halvårlige oversyn over sal av legemiddel utanom apotek (LUA)
 • Utarbeidt årlege oversyn over legemiddelbruk i fiskeoppdrett
 • Bidra med data til NORM/NORMvet-rapporten om bruk av antibakterielle legemiddel
 • Bidrag til diverse rapportar, handlingsplanar, statistikk og faktaark
 • Utarbeide statistikkar over legemiddelsal til helsestyresmakter og forskarar
 • Internasjonal rapportering av legemiddelsal (til dømes NOMESCO, OECD, ESAC, ESVAC)

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Avdelingsdirektør

Mohammad Nouri Sharikabad

Besøksadresse

Marcus Thranes gate 6

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Ansatt bilde

Mohammad Nouri Sharikabad

Bilde av Christian Lie Berg

Christian Lie Berg

Seniorrådgiver, Cand. pharm

Ansatt bilde

Gry Vibeke Bakken

Seniorrådgiver, Cand. pharm. PhD

Ansatt bilde

Hege Salvesen Blix

Seniorforsker/ Professor UIO, Ph.D - Cand Pharm- Spesialisering i sykehusfarmasi

Ansatt bilde

Ignatios Ioakeim Skoufa

Seniorrådgiver, MD

M: 922 00 815

Ansatt bilde

Irene Litleskare

Seniorrådgiver, Cand.pharm.

Bilde av Kristine Olsen

Kristine Olsen

Seniorrådgiver, Master i farmasi

Ansatt bilde

Live Storehagen Dansie

Seniorrådgiver, Cand Pharm

Bilde av Miljana Ilic

Miljana Ilic

Seniorrådgiver, MPharm

Ansatt bilde

Tove Granum

Rådgiver