Hopp til innhold
Avdeling

Ledelse og stab for helsedata og digitalisering

Leiing og stab for området helsedata og digitalisering. Området skal gi tenester og infrastruktur som møter brukarane og helse- og omsorgstenesta sine behov, og utnyttar digitaliseringsmogelegheitene.

Hovedoppgaver  for området

Område for helsedata og digitalisering forvaltar, driftar og utviklar lovpålagte helseregistre, helseundersøkingar (som Den norske mor og barn-undersøkelsen), lovpålagte administrative registre (Biobankregisteret, Biologisk forskingsreservasjon) og biobankar. Området har eit særskilt ansvar for å oppfylle krav om å digitalisere arbeidsprosessar i instituttet og dei tenestene og infrastrukturane som instituttet skal levere.

Helsedata og digitalisering har og ein stor portefølje av eksternfinansierte prosjekt, med deltaking i Horizon 2020 EU forskingsprosjekter, store forskings- eller infrastrukturprosjekt finansiert av Noreg sitt forskingsråd, prosjekt med finansiering frå National Institute of Health (NIH) og eit omfattande moderniseringsprosjekt for elektronisk dødsmelding (eDÅR) som har fått medfinansiering frå Difi. Området har forskingsaktivitet blant anna innan helseregisterforsking, genetikk og bioinformatikk, genetisk epidemiologi, etikk og brukarinvolvering.

Kontakt

Sentralbord: 21 07 70 00

Områdedirektør

Gun Peggy Strømstad Knudsen

Fasttelefon: 21 07 82 76

Besøksadresse

Marcus Thranes gate 6

0473 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Bilde av Gun Peggy Strømstad Knudsen

Gun Peggy Strømstad Knudsen

Assisterende direktør, PhD

Tlf: 21 07 82 76

M:

Bilde av Anina Falch

Anina Falch

Seniorrådgiver - Prosjektkoordinator og økonomikontakt, Master i teknologi, innovasjon og kultur

Tlf: 21 07 81 93

Bilde av Jennifer Ruth Harris

Jennifer Ruth Harris

Fagdirektør, Ph.D

Tlf: 21 07 82 14

Ansatt bilde

Karoline Torsnes Rybakken

Seniorrådgiver

Tlf: 21 07 80 07

Ansatt bilde

Ninia Margrethe Johnsen

Fagdirektør, Dr. Scient

Tlf: 21 07 68 83

M: 997 07 914

Bilde av Pål Jakob Solerød

Pål Jakob Solerød

Informasjonssikkerhetsleder

Tlf: 21 07 82 65

M: 911 77 265

Ansatt bilde

Roger Schäffer

IT-direktør, Master of Management

Tlf: 21 07 63 55

M:

Bilde av Rolf Christian Jonasson

Rolf Christian Jonasson

Fagdirektør Helsedata, Ph.D

Tlf: 21 07 62 71

M: 909 36 941

Bilde av Siri Margrethe Bækken

Siri Margrethe Bækken

Seniorrådgiver, Hovedfag

Tlf: 21 07 63 40

Ansatt bilde

Siv Nancy Skjelnes

Bilde av Tomislav Dimoski

Tomislav Dimoski

Master of Business Administration

Tlf: 21 07 73 36

M: 952 04 704