Hopp til innhold

Helga Ask

Seniorforsker, PhD in psychology

Bilde av Helga Ask

Fagområder

Psykisk helse blant barn og unge, arv og miljø, helseundersøkelser, genetikk, MoBa

Faglig bakgrunn

Jeg jobber som seniorforsker ved Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet. Hovedmålet med forskningen jeg er involvert i er å få mer kunnskap om hvordan gener, miljøfaktorer og samspillet mellom disse påvirker utviklingen av psykiske plager og lidelser blant barn og unge.Jeg har god erfaring med å bruke genetisk informert design i tvilling-, familie- og populasjonsbaserte utvalg. Nå for tiden jobber jeg mest med data fra Den norske mor, far og barn studien. Dette er en stor populasjons-basert fødselskohort med data fra mer enn 114 000 barn og deres foreldre.Jeg er medleder for PsychGen, et stort prosjekt som bruker genetiske metoder (for eksempel polygene risikoskårer) for å studere utviklingen av psykiske problemer i populasjonen. Jeg er også leder for C-Me, et prosjekt som ser på psykisk helse blant ungdom og voksne under (og etter) Covid-19 pandemien. Her er vi også involvert i et internasjonalt nettverk - Covidment - hvor vi sammenstiller data på tvers av flere land.

Prosjekter og publikasjoner

Kontakt

Telefon:

Mobil: 959 49 267

Besøksadresse

Myrens verksted 2, 0473 Oslo

Vis i kart