Hopp til innhold

Prosjekt

Prenatale risikofaktorer for ADHD - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Prosjektet er en studie av prenatale miljømessige risikofaktorer for ADHD, basert på en kobling mellom Norsk Pasient Register (NPR) og data fra den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa).


Sammendrag

Prosjektet er en studie av prenatale miljømessige risikofaktoer for ADHD, basert på en kobling mellom Norsk Pasient Register (NPR) og data fra den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa). Fra NPR henter vi ADHD diagnose for deltakere i MoBa, og selvrapportert spørreskjemadata brukes som eksponeringsdata. Mer spesifikt vil vi undersøke sammenhengen mellom: 1) mors bruk av paracetamol under svangerskapet og barnas utvikling av ADHD og ADHD symptomer, 2) mors bruk av alkohol under svangerskapet og ADHD hos barnet, 3) mors stressnivå under svangerskapet og ADHD hos barnet og 4) mors overvekt/BMI før svangerskapet og ADHD hos barnet. Ved å bruke søsken- og familiedesign i MoBa så kan vi kontrollere for familiære forhold, og dermed si noe om assosiasjonene er konfundert eller om det kan være en direkte effekt av miljøfaktoren for utvikling av ADHD.
Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ted Reichborn-Kjennerud, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ane Ingvild Støen, Universitetet i Oslo

Om prosjektet