Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Historisk arkiv

Viser  346  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Testing for zikafeber også tilgjengelig i Norge

  Serologiske undersøkelser for påvising av zikavirus er nå også tilgjengelig på Folkehelseinstituttet. Fortsatt er det også aktuelt å sende prøver til Folkhälsomyndigheten i Sverige.

  Nyhet

  Publisert

 2. Om zikafebersituasjonen

  Zikafeber forårsakes av et virus og gir vanligvis milde eller ingen symptomer hos de som blir smittet. Vanlige symptomer på zikafeber er utslett, leddsmerter og feber.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 3. Spørsmål og svar om zikafeber

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet en liste med spørsmål og svar om zikaviruset, smittemåter og beskyttelse. Råd er gitt på basis av foreliggende kunnskap og vil endres når ny kunnskap foreligger

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 4. Råd til helsepersonell om zikafeber

  Folkehelseinstituttet og fagmiljøet har utarbeidet anbefalinger om hvordan gravide som kan ha vært utsatt for zikasmitte bør testes og oppfølges i primærhelsetjenesten.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 5. Råd til gravide om reiser til zikaberørte områder

  Norske helsemyndigheter fraråder gravide å reise til områder med pågående utbrudd eller økende forekomst av zikafeber.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 6. Reiseråd zikaberørte områder

  Personer som oppholder seg i zikaberørte områder bør beskytte seg mot smitte. Etter hjemkomst anbefales forholdsregler med tanke på graviditet og seksuell smitte.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 7. Fakta om zikafeber og berørte områder

  Zikaviruset overføres hovedsakelig med gulfebermyggen Aedes aegypti. Folkehelseinstituttet publiserer jevnlig oversikt over områder hvor det forekommer spredning av zikaviruset.

  Artikkel

  Publisert Oppdatert

 8. Spørsmål og svar om zika-viruset

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet en liste med spørsmål og svar om zika-viruset, smittemåter og beskyttelse.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 9. Zikafeber - råd til gravide

  Stadig flere land i Sør- og Mellom-Amerika samt Mexico rapporterer nå om tilfeller og utbrudd av zikafeber. Samtidig er det observert en fortsatt økning av fosterskaden mikrokefali i flere delstater

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 10. Flere unge bruker antidepressiva

  Flere unge bruker antidepressiva enn for ti år siden. Dette viser en ny studie som Folkehelseinstituttet har gjort i samarbeid med Høgskolen i Hedmark.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 11. WHO har erklært en internasjonal folkehelsekrise

  Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at opphopningen av fosterskaden mikrokefali og andre nevrologiske tilstander i Brasil i 2015-2016 og Fransk Polynesia i 2014, er en int

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 12. Årets influensasesong domineres av A(H1N1)-viruset

  Det hyppigst påviste influensaviruset denne sesongen er influensa A(H1N1), tidligere kalt svineinfluensa. Dette viruset regnes nå som et vanlig sesonginfluensavirus.

  Nyhet

  Publisert

 13. Scenarierapport om årets influensasesong

  Det forventes at influensaaktiviteten vil øke i ukene fremover men det er usikkert hvor omfattende årets utbrudd vil bli. Folkehelseinstituttets årlige scenarierapport om influensasesongen er publise

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 14. Økende influensaaktivitet

  Influensaaktiviteten økte de siste ukene av 2015. Folkehelseinstituttet forventer økende forekomst utover i januar.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 15. Studenter, kusma og juleferie

  Folkehelseinstituttet ber leger være oppmerksomme på kusmasymptomer hos studenter som blir syke mens de er hjemme på juleferie. Kusmautbruddet blant studenter, spesielt i Trondheim, pågår fortsatt.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 16. Forebygging og håndtering av influensa på asylmottak

  Svineinfluensaviruset A(H1N1), som er påvist i asylmottak, er nå å betrakte på lik linje med andre sesongbaserte influensavirus.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 17. Råd ved utbrudd av gastroenteritt og hepatitt A i ankomstsentre og asylmottak

  Utbrudd av gastroenteritt eller hepatitt A har større spredningspotensial enn ellers i samfunnet på steder der mange mennesker samles og bor tett, for eksempel i ankomstsentre og asylmottak.

  Nyhet

  Publisert

 18. Risikoutsatte bør kjenne til sin hiv- eller hepatittstatus

  Høstens testekampanje for hiv og hepatitter starter den 20. november, og tema for årets kampanje er «teste, behandle, forebygge».

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 19. Vi bruker for mye antibiotika

  Nordmenn bruker for mye antibiotika. Denne uken markeres Den europeiske antibiotikadagen 18. november.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 20. Færre nordmenn dør av hjerte- og karsykdommer

  Mindre tobakksbruk og bedre kosthold har bidratt til at Norges største dødsårsak er på vei ned.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert