Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Oppdatert kunnskap om barns rolle i smittespredningen av sars-CoV2»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Oppdatert kunnskap om barns rolle i smittespredningen av sars-CoV2

Nyhet

Oppdatert kunnskap om barns rolle i smittespredningen av sars-CoV2

Folkehelseinstituttet har gjort en ny gjennomgang av kunnskapen. Konklusjonen er at barn kan bli syke og smitte andre, men de blir sjeldnere syke enn voksne. Smittespredning på skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredningen i samfunnet.

Folkehelseinstituttet har gjort en ny gjennomgang av kunnskapen. Konklusjonen er at barn kan bli syke og smitte andre, men de blir sjeldnere syke enn voksne. Smittespredning på skoler og i barnehager er i liten grad med på å drive smittespredningen i samfunnet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Artikler om det nye koronaviruset og smitte hos barn publiseres i høyt tempo. Folkehelseinstituttet har tidligere publisert to hurtige kunnskapsoversikter om barns rolle i smittespredningen av sars-CoV-2, den siste i april 2020. Det har nå vært behov for å gjennomgå nye studier.

Forskere ved Folkehelseinstituttet har tatt utgangspunkt i to kunnskapsoversikter publisert av en kanadisk forskergruppe og den europeiske smittevernmyndigheten (ECDC) i juli og august. Begge oversiktene baserer seg på systematiske litteratursøk. For å fange opp nye artikler har forskerne supplert med et eget litteratursøk etter fagfellevurderte publikasjoner.

Vurderingen Risiko for smitte av covid-19 på skoler og i barnehager (per september 2020)

Supplerende litteratursøk (vedlegget)

- Den samlede kunnskapen vi sitter på i dag tyder fortsatt på at barn har en begrenset rolle i smittespredningen i samfunnet. Barn blir smittet, men blir sjeldnere syke. Det er imidlertid fortsatt behov for mer kunnskap, spesielt om asymptomatisk spredning av viruset hos barn, sier Kjetil G. Brurberg, fungerende fagdirektør i område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet.

Noen enkeltstudier har fått mye oppmerksomhet i nasjonal og internasjonal presse. Enkelte av disse er ikke fagfellevurdert, og derfor ikke vurdert i denne gjennomgangen. Enkeltstudiene som er vurdert, er omtalt i vedlegget.

- Kunnskapsoppsummeringen til ECDC og den kanadiske forskergruppen er svært omfattende. Selv om vi fortsatt ikke kan trekke helt sikre konklusjoner, peker resultatene i samme retning. En helhetlig vurdering av den kunnskapen som er tilgjengelig i dag tilsier at barn ikke har en vesentlig rolle i smittespredningen i samfunnet, avslutter Brurberg.