Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Oppfølging NOU 2010:3 “Drap i Norge perioden 2004–2009” Behov for en forskningsbasert ordning?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Oppfølging NOU 2010:3 “Drap i Norge perioden 2004–2009” Behov for en forskningsbasert ordning?

Rapport

Oppfølging NOU 2010:3 “Drap i Norge perioden 2004–2009” Behov for en forskningsbasert ordning?

Publisert Oppdatert

En arbeidsgruppe ledet av Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet muligheten for en permanent, forskningsbasert ordning for å gjennomgå alle drapssaker i Norge. Hensikten med en slik ordning er systematisk og kontinuerlig innhenting og analyse av data for å utvikle forebyggende tiltak.

En arbeidsgruppe ledet av Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet muligheten for en permanent, forskningsbasert ordning for å gjennomgå alle drapssaker i Norge. Hensikten med en slik ordning er systematisk og kontinuerlig innhenting og analyse av data for å utvikle forebyggende tiltak.


Om rapporten

 • Utgitt: Mai 2012
 • Forfattere: Ellinor Major og Leif Edvard Aarø, Divisjon for Psykisk helse.
 • ISSN trykt:
 • ISSN elektronisk: ISBN 978-82-8082-496-7
 • ISBN trykt: ISBN 978-82-8082-495-0
 • ISBN elektronisk: ISBN 978-82-8082-496-7

Sammendrag

Bakgrunnen for oppdraget var NOU 2010:3 ”Drap i Norge i perioden 2004-2009” (Olsenutvalget). Ett av tiltakene som var foreslått i denne utredningen var å etablere en permanent forskningsbasert gjennomgang av alle drapssaker i Norge.

Forebygging krever permanent ordning

Arbeidsgruppen som nå har vurdert dette forslaget, har sett på ulike forskningsbaserte drapsundersøkelser, offentlige utredninger og akademiske arbeider som er gjort i forbindelse med enkeltsaker. Felles for disse er at de er kommet i gang som ad-hoc undersøkelser i forbindelse med at det skjer nye drap, men uten mandat til å følge utviklingen over tid. Selv om slike utredninger kan gi verdifull informasjon, gir de ingen mulighet til å samle inn og analysere data fortløpende. Arbeidsgruppen konkluderer med at dersom formålet skal være forebygging, må det etableres en permanent ordning.

Drapsregister

Et drapsregister foreslås som en sentral del av ordningen. I et drapsregister vil det være naturlig å innhente informasjon om utøver, offer og om selve hendelsen. I arbeidsgruppens rapport listes det opp en rekke kriterier som et slikt drapsregister bør oppfylle, bl.a. samme krav til kvalitet, internkontroll og informasjonssikkerhet som for helseregistre. Det foreslås også en rekke krav til innhenting og utlevering av data og at registeret bør underlegges kontroll av Datatilsynet.

Forsknings- og fagnettverk

Den permanente ordningen foreslås organisert som et nasjonalt forsknings- og fagnettverk der Folkehelseinstituttet i samarbeid med politiet får ansvar for å etablere og drifte et drapsregister. Folkehelseinstituttet har forskningsmiljø med kompetanse på selvmord, rus og registre, samt drap (rettsmedisin). Fagmiljøene som har deltatt i arbeidsgruppen er naturlige deltakere i forskningsnettverket. Disse er:

 • Nasjonalt senter for selvmordsforskning og – forebygging (NSSF)
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst
 • Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Vest
 • Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Midt- og Nord-Norge
 • Politihøgskolen
 • Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet – Kripos