Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Ni av ti som døde med covid-19 hadde kronisk sykdom»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ni av ti som døde med covid-19 hadde kronisk sykdom

Nyhet

Ni av ti som døde med covid-19 hadde kronisk sykdom

For de aller fleste covid-19-assosierte dødsfall er det rapportert kronisk sykdom ved siden av. Det viser foreløpige tall fra Dødsårsaksregistret de tre første månedene av pandemien.

For de aller fleste covid-19-assosierte dødsfall er det rapportert kronisk sykdom ved siden av. Det viser foreløpige tall fra Dødsårsaksregistret de tre første månedene av pandemien.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Fagfolk fra Dødsårsaksregisteret og andre deler av Folkehelseinstituttet har gått igjennom alle covid-19-assosierte dødsfall som er registrert for perioden mars til mai 2020, og 22. september publiserte Dødsårsaksregistret de nye tallene. Tallene kan endre seg, når flere meldinger om dødsårsak kommer inn.

Les resultatene i sin helhet her:

Resultatene i kortform

Dette er å si om de 236 registrerte covid-19 assosierte dødsfallene i Dødsårsaksregisteret fra mars til mai 2020:

  • covid-19 er i 91 prosent av tilfellene registrert som underliggende dødsårsak
  • ni av ti er registrert med kronisk sykdom i tillegg
  • hjerte- og karsykdom er hyppigste registrerte kroniske sykdom på dødsmeldingene
  • nesten ni av ti dødsfall er registrert hos personer over 70 år
  • de fleste dødsfallene skjedde i store fylker som Oslo, Viken og Vestland
  • bare fire prosent av dødsfallene skjedde utenom helseinstitusjon

I perioden mars til og med mai er det registrert totalt 236 covid-19-assosierte dødsfall med påvist koronavirus. Av de 236 dødsfallene er covid-19 registrert som underliggende dødsårsak ved 215 dødsfall (91 prosent).

– Forenklet kan man si at for disse 215 dødsfallene anses covid-19 som den viktigste faktoren som ledet til døden, men man kan ikke si noe om hvor mye andre dødsårsaker har bidratt, sier overlege Marianne Sørlie Strøm i Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet.

Flest døde over 70 år

  • I knapt ni av ti (86 prosent) av de covid-19-assosierte dødsfallene var avdøde 70 år eller eldre.
  • Det er registrert flest dødsfall i aldersgruppen 80–89 år (83 dødsfall).
  • Under 70 år er det registrert 32 dødsfall i løpet av de tre månedene.

Over halvparten hadde hjerte- og karsykdom

Flere kroniske tilstander har vært assosiert med alvorlige forløp av covid-19-sykdom. For de fleste covid-19-assosierte dødsfall, er det også registrert kroniske sykdommer på dødsmeldingen. Det er kun 26 (11 prosent) dødsfall der det ikke er rapportert kronisk sykdom.

– Dette behøver ikke å bety at avdøde ikke hadde andre sykdommer, men legen har i så fall vurdert at disse sykdommene ikke har bidratt til dødsfallet, sier Marianne Sørlie Strøm.

Ved de covid-19 assosierte dødsfallene er det på litt over halvparten av dødsmeldingene registrert hjerte- og karsykdom, på litt over hvert tredje kronisk lungesykdom, mens på litt mer enn hver fjerde er det registrert en demenssykdom. Ved mange av dødsfallene er det rapportert mer enn en kronisk sykdom ved siden av covid-19.

Dødsårsaksgruppe Andel av covid-19-assosierte dødsfall
Hjerte- og karsykdom 56 %
Kronisk lungesykdom 35 %
Demens 28 %
Diabetes 12 %
Kreft 11 %

Også kronisk sykdom hos dem under 70

– Også ved mange av de covid-19-assosierte dødsfallene hos de under 70 år er det rapportert kronisk sykdom. Unntaket er naturlig nok demens og kreft, sykdommer som i stor grad rammer de eldste, sier Marianne Sørlie Strøm.

Figur 1 viser at kronisk sykdom også var utbredt blant dem som døde med covid-19 før de fylte 70 år.

Figur 1.PNG