Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Status covid-19 uke 40»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Status covid-19 uke 40

Nyhet

Status covid-19 uke 40

Smittespredningen av covid-19 er fortsatt relativt lav generelt i befolkningen, men det har vært økt smittespredning siden slutten av august, spesielt i Oslo. Det viser overvåkingsdata og modellering fra Folkehelseinstituttets oppdaterte ukerapport.

Smittespredningen av covid-19 er fortsatt relativt lav generelt i befolkningen, men det har vært økt smittespredning siden slutten av august, spesielt i Oslo. Det viser overvåkingsdata og modellering fra Folkehelseinstituttets oppdaterte ukerapport.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Det er store geografiske variasjoner i forekomsten. De fleste tilfellene tilhører kjente utbrudd eller har blitt smittet av en kjent nærkontakt. Et mindretall ble smittet i utlandet. 

− Folkehelseinstituttet følger opp de økte smittetallene i Oslo. Situasjonen der har vært stabil over de siste par ukene. Det er for tidlig å konkludere noe om effekt av tiltakene i Oslo, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet. 

Til tross for en nedgang i antall tester utført i Norge de siste ukene, utføres det langt flere tester nå enn i mars/april, og flere har testet seg flere ganger. Vi oppdager derfor en større andel av de smittede enn i vår. 

− Den utstrakte testingen og smittesporingen gjør at vi oppdager flere tilfeller med et mildt forløp. Smitten de siste ukene har primært forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp. Overvåkingsdata viser en lav forekomst av alvorlige utfall, forteller Vold.

Situasjonen i Norden

− Det er en økende trend i meldte tilfeller fra alle de nordiske landene. En stor andel av tilfellene meldes fra storbyer, opplyser hun. 

Til tross for økningen i antall tilfeller, virker det ikke å være for høy belastning i helsevesenet i de nordiske landene, og antall covid-19-relaterte dødsfall er fremdeles på et lavt nivå.

Det er stor testaktivitet i alle nordiske land. 

Forskjeller i tiltak mellom landene er knyttet til blant annet råd om bruk av munnbind og innreisekarantene. 

Noen hovedpunkter fra rapporten for uke 40

 • I uke 40 ble det meldt 792 tilfeller mot 786 tilfeller i uke 39 (29,4 per 100 000 innbyggere for uke 39 og 40 samlet). Totalt er nå 14 597 tilfeller av laboratoriebekreftet covid-19 i Norge meldt til MSIS. Dette tilsvarer 269 tilfeller per 100 000 innbyggere.
 • Det er rapportert om 20 innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak i uke 40, en stigning etter 14 i uke 39, men på samme nivå som uke 38 (21) og 37 (21). Det er rapportert om 2 nye innleggelser i intensivavdeling i uke 40, etter tre i uke 39, og én i uke 38. 
 • Det er rapportert 1 covid-19-assosiert dødsfall med dødsdato i uke 40. 
 •  I uke 40 har Folkehelseinstituttet fulgt opp de økte smittetallene i Oslo. Situasjonen der har vært stabil over de siste 2 ukene. Det er for tidlig å konkludere noe om effekt av tiltakene i Oslo.
 • I tillegg har Folkehelseinstituttet blitt informert om 22 utbrudd og hendelser som har blitt fulgt opp av kommune- og spesialisthelsetjenesten i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Disse var knyttet til arbeidssted, private arrangementer, serveringssteder, skoler, barnehager og ulike helsetjenester.
 • Det var en økning i antall meldte tilfeller siste uke i 6 fylker, mens 5 fylker meldte om færre tilfeller enn uka før. Flest tilfeller ble meldt fra Oslo (313 tilfeller i uke 40 mot 316 tilfeller i uke 39). Oslo, Vestland og Rogaland hadde det høyeste antall smittede per 100 000 innbyggere siste to uker (henholdsvis 90,7, 34,6 og 24,2). Totalt 249 kommuner meldte ingen tilfeller i uke 40.
 • Til og med uke 40 hadde 1 105 264 personer blitt testet for sars-CoV-2, tilsvarende cirka 20,6 prosent av befolkningen. I uke 40 ble 59 927 nye personer testet, mot 68 599 uka før. Andelen positive blant de testede var 1,32 prosent i uke 40.  Det totale antall tester utført ukentlig er høyere enn antall nye personer testet hver uke, og i uke 40 ble utført 91 039 tester mot 99 631 tester uken før. Diskrepansen mellom antall nye personer testet og antall tester utført skyldes både flere tester for samme hendelse og ny test for ny hendelse.
 • Median alder siden første tilfelle ble rapportert er 39 år, og i uke 40 var den 35 år. Aldersgruppene 20–39 år (27 per 100 000) og 40–59 år (16 per 100 000) hadde høyest antall meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 40.
 • Informasjon om smitteland var tilgjengelig for 837 (53 %) av de meldte tilfellene siste to uker. Av disse hadde 754 (90 %) blitt smittet i Norge og 83 (10 %) hadde blitt smittet i utlandet. Blant de som var registret smittet i utlandet i uke 39–40, hadde alle vært i land som krever karantene ved innreise til Norge («røde land»). Mest vanlig smitteland siste to uker var Polen.
 • Blant de totalt 754 meldte tilfeller smittet i Norge de siste to ukene, er informasjon om kontakt med et kjent covid-19-tilfelle tilgjengelig for 714 (95 %). Blant disse hadde 548 (77 %) hatt kontakt med et kjent tilfelle.
 • Blant tilfellene rapportert smittet i Norge i de siste to ukene, er informasjon om antatt smittested tilgjengelig for 715 (95 %). Mest vanlig antatt smittested er privat husstand (237; 33 %), jobb/universitet (112; 16 %), arrangement privat (82; 11 %) og reisefølge (50; 7 %). For 137 tilfeller (18 %) var antatt smittested ukjent.
 • Antall konsultasjoner for covid-19 og andre luftveisinfeksjoner hos lege og legevakt har de siste ukene gått noe ned.
 • Basert på resultater fra matematiske modeller estimeres reproduksjonstallet i Norge etter 1. september 2020 å være 1.0, og smittesituasjonen til å være svakt økende. Modellen estimerer at det totalt har vært 80 290–103 098 smittede i Norge.
 • Globalt er det rapportert over 35 millioner tilfeller og 1 038 069 dødsfall, hvorav 2 044 150 av tilfellene og 39 078 av dødsfallene er rapportert i uke 40. Flest tilfeller er rapportert fra Amerika og Asia, mens Europa er det kontinentet som har størst økning i antallet tilfeller sammenlignet med uken før (453 221 i uke 40, mot 382 005 i uke 39). Mange land iverksetter strengere tiltak på lokalt nivå.