Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  12  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Forekomst og betydning av tidlige søvnvansker hos sped- og småbarn

  Målet med studien er å undersøke forekomst av, risikofaktorer for og sammenheng mellom søvnvansker og andre reguleringsvansker i tidlig barnealder og senere fysisk og psykisk helse.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. En generasjonsstudie av risikofaktorer for spiseforstyrrelser og spiseproblemer

  Hensikten med studien er å identifisere mekanismer gjennom hvilke svangerskap-/fødselskomplikasjoner i generasjon 1 kan ha betydning for generasjon 2 og 3.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Betydningen av foreldres alder for barnets utvikling og mentale helse.

  Hensikten med studien er å undersøke betydningen av mor og fars alder i forhold til barnets mentale helse og utvikling.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Best prediksjon av uheldige svangerskapsutfall

  Hensikten med denne studien er å sammenligne to metoder for å vurdere om et nyfødt barn er undervektig eller overvektig i forhold til svangerskapslengde.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Barnefødsler og forskrivning av medikamenter

  Prosjektet ser på mulige konsekvenser ved bruk av spesifikke medikamenter under svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Hypertensjon etter svangerskap: Identifisering av kvinner som har høy risiko under svangerskapet

  Svangerskapskomplikasjoner som preeklampsi kan seinere i livet øke risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer og dødelighet blant kvinner.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Fødselsvekt og hjerte-karsykdom

  Hjerte- og karsykdom (HKS) er den ledende dødsårsaken i verden og i Norge. Å kunne vite på et tidlig tidspunkt hvem som har høy risiko er viktig for effektiv forebygging.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Svangerskap og helse etter assistert reproduktiv teknologi (ART)

  Formålet med denne studien er å sammenligne svangerskap som er resultat av assistert reproduktiv teknologi (ART) med andre svangerskap.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. Sykdom hos mor og risikoen for leukemi hos barn

  Vår problemstilling er knyttet til sykdommer hos mor i svangerskapet basert på en antakelse om at årsakene til leukemi er til stede allerede i fosterlivet.

  Prosjekt

  Publisert

 10. UNGvekst i Norge

  Hensikten er å få en nasjonalt representativ beskrivelse av høyde og vekt hos 13-åringer i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Psykisk helse og astma

  Vi ønsker å analysere sammenhengen mellom mors angst/depresjon under svangerskapet og barnets risiko for astma, og barnets astma og senere risiko for ADHD.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender

  Vi vil beskrive røyking i svangerskapet over tid og diskutere disse trendene i lys av endringer både i datakvalitet og i sosiodemografiske forhold i samfunnet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert