Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  12  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Sykdom hos mor og risikoen for leukemi hos barn

  Vår problemstilling er knyttet til sykdommer hos mor i svangerskapet basert på en antakelse om at årsakene til leukemi er til stede allerede i fosterlivet.

  Prosjekt

  Publisert

 2. Best prediksjon av uheldige svangerskapsutfall

  Hensikten med denne studien er å sammenligne to metoder for å vurdere om et nyfødt barn er undervektig eller overvektig i forhold til svangerskapslengde.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Betydningen av foreldres alder for barnets utvikling og mentale helse.

  Hensikten med studien er å undersøke betydningen av mor og fars alder i forhold til barnets mentale helse og utvikling.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. UNGvekst i Norge

  Hensikten er å få en nasjonalt representativ beskrivelse av høyde og vekt hos 13-åringer i Norge.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Fødselsvekt og hjerte-karsykdom

  Hjerte- og karsykdom (HKS) er den ledende dødsårsaken i verden og i Norge. Å kunne vite på et tidlig tidspunkt hvem som har høy risiko er viktig for effektiv forebygging.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 6. Psykisk helse og astma

  Vi ønsker å analysere sammenhengen mellom mors angst/depresjon under svangerskapet og barnets risiko for astma, og barnets astma og senere risiko for ADHD.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 7. Forekomst og betydning av tidlige søvnvansker hos sped- og småbarn

  Målet med studien er å undersøke forekomst av, risikofaktorer for og sammenheng mellom søvnvansker og andre reguleringsvansker i tidlig barnealder og senere fysisk og psykisk helse.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Røyking i svangerskapet fra 1999 til 2014. Analyser av datakvalitet og sosiodemografiske trender

  Vi vil beskrive røyking i svangerskapet over tid og diskutere disse trendene i lys av endringer både i datakvalitet og i sosiodemografiske forhold i samfunnet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 9. En generasjonsstudie av risikofaktorer for spiseforstyrrelser og spiseproblemer

  Hensikten med studien er å identifisere mekanismer gjennom hvilke svangerskap-/fødselskomplikasjoner i generasjon 1 kan ha betydning for generasjon 2 og 3.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 10. Svangerskap og helse etter assistert reproduktiv teknologi (ART)

  Formålet med denne studien er å sammenligne svangerskap som er resultat av assistert reproduktiv teknologi (ART) med andre svangerskap.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 11. Hypertensjon etter svangerskap: Identifisering av kvinner som har høy risiko under svangerskapet

  Svangerskapskomplikasjoner som preeklampsi kan seinere i livet øke risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer og dødelighet blant kvinner.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 12. Barnefødsler og forskrivning av medikamenter

  Prosjektet ser på mulige konsekvenser ved bruk av spesifikke medikamenter under svangerskapet.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert