Hopp til innhold

Prosjekt

Hypertensjon etter svangerskap: Identifisering av kvinner som har høy risiko under svangerskapet - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Svangerskapskomplikasjoner som preeklampsi kan seinere i livet øke risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer og dødelighet blant kvinner. På bakgrunn av data fra Medisinsk fødselsregister (MFR) viste kolleger en betydelig økt risiko for hjerte- og kardødelighet blant kvinner med preeklampsi opp til 40 år etter svangerskap.


Sammendrag

Svangerskapskomplikasjoner som preeklampsi kan seinere i livet øke risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer og dødelighet blant kvinner. På bakgrunn av data fra Medisinsk fødselsregister (MFR) viste kolleger en betydelig økt risiko for hjerte- og kardødelighet blant kvinner med preeklampsi opp til 40 år etter svangerskap. Vi ønsker å identifisere tidlige tegn på økt risiko for hjerte- og karlidelser ved å se på bruk av medikamenter mot hypertensjon registrert i Reseptregisteret. I Den norske mor og barn (MoBa) undersøkelsen er det funnet ca. 4200 kvinner med preeklampsi og 2000 med svangerskapshypertensjon uten preeklampsi. Prosjektet vil studere risikofaktorer i svangerskapet i forhold til utvikling av hypertensjon etter svangerskapet. Data fra MoBa undersøkelsen skal kobles mot MFR for svangerskapsopplysninger og Reseptregisteret for medikamenter mot hypertensjon.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Grace Margrethe Egeland, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Svetlana Skurtveit, Avdeling for psykiske lidelser, Folkehelseinstituttet
Anne Lise Brantsæter, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Lill-Iren Schou Trogstad, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Anne Cathrine Staff, Kvinneklinikken, Universitetet i Oslo
Per Magnus, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet
Alice Margareta Haugen, Avdeling for miljøeksponering og -epidemiologi, Folkehelseinstituttet
Jannike Øyen, Sjømat i modellsystem, Havforskningsinstituttet
Bjørn Egil Vikse, Medisinsk avdeling, Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Kari Klungsøyr, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Geir Egil Eide, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Anne Kjersti Daltveit, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Solveig Sakshaug, Avdeling for legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet
Jutta Dierkes, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen

Om prosjektet