Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forekomst og betydning av tidlige søvnvansker hos sped- og småbarn»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forekomst og betydning av tidlige søvnvansker hos sped- og småbarn

Prosjekt

Forekomst og betydning av tidlige søvnvansker hos sped- og småbarn - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Målet med studien er å undersøke forekomst av, risikofaktorer for og sammenheng mellom søvnvansker og andre reguleringsvansker i tidlig barnealder og senere fysisk og psykisk helse.


Sammendrag

Søvnvansker omtales som et av landets mest utbredte og undervurderte folkehelseproblem i rapporter fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Søvnvansker hos barn er vanlig og påvirker barnets og familiens helse på kort sikt og har sammenheng med senere fysiske og psykiske helseplager, skolefravær og drop-out i skolen. Målet med studien er å undersøke forekomst av, risikofaktorer for og sammenheng mellom søvnvansker og andre reguleringsvansker i tidlig barnealder og senere fysisk og psykisk helse. En slik kartlegging er nødvendig for å finne fram til forebyggende tiltak. Bergen kommune innførte i 2010 en elektronisk helsestasjonsjournal som på systematisk vis samler slik informasjon. Hvert år blir 3200 barn inkludert i journalsystemet, og i 2016 vil 6400 ha vært fulgt fra fødsel til skolestartundersøkelsen. Informasjonen vil kobles til relevante opplysninger fra Medisinsk fødselsregister og analysene vil skje på anonymiserte datafiler.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Petur Benedikt Juliusson, Folkehelseinstituttet

Start

01.10.2015

Slutt

31.12.2024

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet