Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Best prediksjon av uheldige svangerskapsutfall»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Best prediksjon av uheldige svangerskapsutfall

Prosjekt

Best prediksjon av uheldige svangerskapsutfall - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten med denne studien er å sammenligne to metoder for å vurdere om et nyfødt barn er undervektig eller overvektig i forhold til svangerskapslengde.


Sammendrag

Hensikten med denne studien er å sammenligne to metoder for å vurdere om et nyfødt barn er undervektig eller overvektig i forhold til svangerskapslengde. Den ene metoden, som er i vanlig bruk i Norge er å vurdere fødselsvekt i lys av svangerskapslengde, der man gjerne sier at et barn er undervektig (small for gestational age) hvis det er under 10 percentilen i vekt for sin svangerskapsuke. Den andre metoden er å bruke "customized birth weight" som i tillegg tar hensyn til etnisitet og mors høyde og vekt.

Denne studien er en registerstudie, som innhenter data fra Medisinsk fødselsregister (MFR) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Opplysninger som skal innhentes fra MFR er: Barnets kjønn, fødselsår fødselsvekt, svangerskapslengde, dødfødsel, død i første leveår, mors vekt før svangerskapet, mors høyde, innleggelse i sykehus for barnet i første leveår, paritet, medfødte misdannelser, isoimmunisering. Opplysninger om landbakgrunn (etnisitet) innhentes fra SSB. Data fra flere land som Finland, Danmark, Wales og, England inngår i denne studien. I Norge inkluderes alle fødte i perioden 1999 til 2016. Enkelte av utfallene er sjeldne, for eksempel dødfødsel, og det er ønskelig å ha så høy presisjon som mulig. Når flere land deltar har man mulighet for å etterprøve funn fra et land til et annet. Dette kan øke generaliserbarheten av funnene. Denne nye kunnskapen kan få konsekvenser hvordan det nyfødte barnet skal følges opp av helsevesenet.

Det er søkt om fritak fra samtykke med begrunnelse i at MFR er et sentralt helseregister som ikke er samtykkebasert og som er opprettet med forskning som et hovedmål. Dataene vil være avidentifiserte, og representerer ikke en trussel mot privatlivets fred. Det er ingen ulemper for deltakerne.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Minor Magnus, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Per Minor Magnus, Folkehelseinstituttet
Fanny Kilpi, University of Bristol
Debbie Lawlor, University of Bristol
Robert French, Cardiff University
Anne Marie Nybo Andersen, Københavns Universitet
Pekka Martikainen, Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
Derek Tufnell, Storbritannia og Nord-Irland
John Wright, Storbritannia og Nord-Irland
Siri Eldevik Håberg, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet

Start

01.10.2018

Slutt

31.12.2023

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Per Minor Magnus