Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «UNGvekst i Norge»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • UNGvekst i Norge

Prosjekt

UNGvekst i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten er å få en nasjonalt representativ beskrivelse av høyde og vekt hos 13-åringer i Norge.


Sammendrag

Hensikten er å få en nasjonalt representativ beskrivelse av høyde og vekt hos 13-åringer i Norge. Derfor skal det trekkes ut et tilfeldig utvalg skoleklasser, og helsesøstre skal foreta målingene i skoletiden. Ved hjelp av fødselsnummeret skal vi koble til opplysninger fra enkelte registre, både for å forstå utviklingen av vekst tidligere gjennom informasjon fra Medisinsk fødselsregister og helsestasjons- og skolehelsemålinger, og for å forstå konsekvensene av vekst, slik som Pasientregisteret og andre helseregistre og helseundersøkelser. En undergruppe av barna vil være deltakere i Den norske mor og barnundersøkelsen, og det er ønskelig å innhente data derfra. Prosjektet er finansiert av en bevilgning fra Norges forskningsråd. En hovedhensikt er å sammenligne kroppsmasseindeks hos barn som har eller ikke har gått i skoler med gratis utdeling av frukt. Sett i lys av den såkalte fedmeepidemien i mange land, er det viktig å forstå både årsaker til og konsekvenser av fedme.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Minor Magnus, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Bjørn Heine Strand, Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet
Bente Øvrebø, Universitetet i Agder
Andrew Wills, University of Bristol
Elling Tufte Bere, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Pål Suren, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Ingunn Holden Bergh, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet

Start

01.03.2017

Slutt

31.01.2026

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Per Minor Magnus