Hopp til innhold

Prosjekt

UNGvekst i Norge - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Hensikten er å få en nasjonalt representativ beskrivelse av høyde og vekt hos 13-åringer i Norge.


Sammendrag

Hensikten er å få en nasjonalt representativ beskrivelse av høyde og vekt hos 13-åringer i Norge. Derfor skal det trekkes ut et tilfeldig utvalg skoleklasser, og helsesøstre skal foreta målingene i skoletiden. Ved hjelp av fødselsnummeret skal vi koble til opplysninger fra enkelte registre, både for å forstå utviklingen av vekst tidligere gjennom informasjon fra Medisinsk fødselsregister og helsestasjons- og skolehelsemålinger, og for å forstå konsekvensene av vekst, slik som Pasientregisteret og andre helseregistre og helseundersøkelser. En undergruppe av barna vil være deltakere i Den norske mor og barnundersøkelsen, og det er ønskelig å innhente data derfra. Prosjektet er finansiert av en bevilgning fra Norges forskningsråd. En hovedhensikt er å sammenligne kroppsmasseindeks hos barn som har eller ikke har gått i skoler med gratis utdeling av frukt. Sett i lys av den såkalte fedmeepidemien i mange land, er det viktig å forstå både årsaker til og konsekvenser av fedme.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Per Magnus, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Ingunn Holden Bergh, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Bjørn Heine Strand, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring, Folkehelseinstituttet
Pål Suren, Avdeling for barns helse og utvikling, Folkehelseinstituttet
Elling Tufte Bere, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Bente Øvrebø, Universitetet i Agder
Andrew Wills, University of Bristol

Om prosjektet