Hopp til innhold

Prosjekt

Svangerskap og helse etter assistert reproduktiv teknologi (ART) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert


Formålet med denne studien er å sammenligne svangerskap som er resultat av assistert reproduktiv teknologi (ART) med andre svangerskap.


Sammendrag

Formålet med denne studien er å sammenligne svangerskap som er resultat av assistert reproduktiv teknologi (ART) med andre svangerskap. I ART-svangerskapene er eksakt svangerskapslengde kjent. Vi vil studere fostervekst, svangerskapslengde og andre svangerskapsutfall hos barn født etter ART og vanlig befruktning, og hensikten er å få mer kunnskap om normal variasjon i vekst og svangerskapslengde, og å identifisere faktorer som påvirker disse og andre svangerskapsutfall. I tillegg vil vi studere utvalgte helseutfall hos barn som er født etter ART, og hvilken rolle ART eller svangerskapsfaktorer betyr i utviklingen av for eksempel utviklingsforstyrrelser. Vi vil bruke data fra fødselsregisteret (MFR) , pasientregisteret (NPR) , og den Norske Mor og Barn undersøkelsen (MoBa) som hoved-datakilder.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Siri Eldevik Håberg, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Siri Eldevik Håberg, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet