Hopp til innhold

Prosjekt

Svangerskap og helse etter assistert reproduktiv teknologi (ART) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med denne studien er å sammenligne svangerskap som er resultat av assistert reproduktiv teknologi (ART) med andre svangerskap.


Sammendrag

Formålet med denne studien er å sammenligne svangerskap som er resultat av assistert reproduktiv teknologi (ART) med andre svangerskap. I ART-svangerskapene er eksakt svangerskapslengde kjent. Vi vil studere fostervekst, svangerskapslengde og andre svangerskapsutfall hos barn født etter ART og vanlig befruktning, og hensikten er å få mer kunnskap om normal variasjon i vekst og svangerskapslengde, og å identifisere faktorer som påvirker disse og andre svangerskapsutfall. I tillegg vil vi studere utvalgte helseutfall hos barn som er født etter ART, og hvilken rolle ART eller svangerskapsfaktorer betyr i utviklingen av for eksempel utviklingsforstyrrelser. Vi vil bruke data fra fødselsregisteret (MFR) , pasientregisteret (NPR) , og den Norske Mor og Barn undersøkelsen (MoBa) som hoved-datakilder.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Siri Eldevik Håberg, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Siri Eldevik Håberg, Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet