Hopp til innhold

Nyheter

Viser  632  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Truleg berre ein liten andel som har vore smitta av koronavirus i Noreg

  Blodprøver frå nesten 400 personar i Oslo-området viser at færre enn 2 av 100 har antistoff mot koronavirus.

  Nyhet

  Publisert

 2. 28. mai | 2020

  Resultater fra Spedkost 3 og Småbarnskost 3

  Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo ønsker deg velkommen til digitalt frokostseminar med lansering av resultater fra nye nasjonale kostholdsundersøkelser blant 6, 12 og 24 måneder gamle sped- og småbarn i Norge
  08.30-10.00
  Seminar
  Webinar i Teams

  Arrangement

 3. Lav smittespredning i Norge

  Smittespredningen av koronavirus er lav i befolkningen, viser siste ukerapport fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 4. Opphever utleveringsrestriksjoner på pneumokokkvaksine

  Etterspørselen etter pneumokokkvaksine har denne våren vært langt større enn forventet. Tilgjengelige doser har derfor vært forbeholdt personer med medisinske tilstander som gir spesielt høy risiko for invasiv pneumokokksykdom. Forsyningssituasjonen er...

  Melding

  Publisert Oppdatert

 5. Aktuelt fra MSIS: nedgang i andre smittsomme sykdommer enn covid-19

  Mellom 16. og 30. april ble 257 tilfeller av andre smittsomme sykdommer enn covid-19 meldt til MSIS. Det var 61 prosent lavere enn i tilsvarende periode i 2019. Spesielt etter innføring av tiltak for sosial distansering i begynnelsen av mars, var det...

  Melding

  Publisert

 6. EØS-samarbeidet: Oppdatert status for utlysning av helseprosjektmidler

  Korona-pandemien har forsinket arbeidet med utlysing av prosjektmidler i flere land. Her er en oppdatert oversikt over planlagte åpne utlysninger av prosjektmidler fra helseprogrammene i Tsjekkia, Romania og Litauen. Mai 2020: Litauen  kommer med åpne...

  Melding

  Publisert

 7. Verdsetting av luftforurensningens effekter på helse, miljø og materialer

  Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Menon Economics gjort en kartlegging av dagens status for verdsetting av effekter av luftforurensning på helse, miljø og materialer. Oppdraget er gjort for Miljødirektoratet. Målet med kartleggingen har vært å...

  Melding

  Publisert

 8. Delta i brukerundersøkelse om folkehelseprofiler

  Folkehelseinstituttet vil gjerne vite hva du mener om folkehelseprofilene for kommuner, bydeler og fylker. Delta i vår brukerundersøkelse! Det tar om lag fem minutter å svare på spørsmålene. Målet vårt er å fange opp behov for forbedringer og få kunnsk...

  Melding

  Publisert

 9. 1 av 5 deler data fra Smittestopp-appen med Folkehelseinstituttet

  Hver femte person deler Smittestopp-data med Folkehelseinstituttet. I de tre testkommunene Drammen, Trondheim og Tromsø er andelen noe høyere.

  Nyhet

  Publisert

 10. Testkriterier utvides ytterligere

  Testkapasiteten i Norge har økt formidabelt de siste ukene. Derfor utvides lista over de som er prioritert for testing for koronavirus-sykdom (covid-19).

  Nyhet

  Publisert

 11. Covid-19: nettundervisning om personlig beskyttelsesutstyr og håndhygiene

  Den 5. og 6. mai arrangerer Folkehelseinstituttet fem nettundervisninger om bruk av personlig beskyttelsesutstyr og håndhygiene til rett tid: Hvordan forebygger vi og hva gjør vi når smitte er påvist? Nettundervisning for fem type arbeidsplasser...

  Melding

  Publisert

 12. 5. mai | 2020

  Helsehjelp i hjemmet: Nettundervisning om smitteverntiltak ved covid-19, inkludert håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr

  Folkehelseinstituttet arrangerer tirsdag 5. mai nettundervisning om nytt koronavirus og smitteverntiltak i samarbeid med regionale kompetansesentre i smittevern, nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene og Helsedirektoratet.
  15.00-16.00
  Kurs
  Nettundervisning

  Arrangement

 13. 6. mai | 2020

  For tannhelsetjenesten: Nettundervisning om smitteverntiltak ved covid-19, inkludert håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr

  Folkehelseinstituttet arrangerer onsdag 6. mai nettundervisning om nytt koronavirus og smitteverntiltak i samarbeid med regionale kompetansesentre i smittevern, nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene og Helsedirektoratet.
  11.00-12.00
  Kurs
  Nettundervisning

  Arrangement

 14. 5. mai | 2020

  For sykehus: Nettundervisning om smitteverntiltak ved covid-19, inkludert håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr

  Folkehelseinstituttet arrangerer tirsdag 5. mai nettundervisning om nytt koronavirus og smitteverntiltak i samarbeid med regionale kompetansesentre i smittevern, nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene og Helsedirektoratet.
  13.00-14.00
  Kurs
  Nettundervisning

  Arrangement

 15. 5. mai | 2020

  For fastlegekontorer: Nettundervisning om smitteverntiltak ved covid-19, inkludert håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr

  Folkehelseinstituttet arrangerer tirsdag 5. mai nettundervisning om nytt koronavirus og smitteverntiltak i samarbeid med regionale kompetansesentre i smittevern, nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene og Helsedirektoratet.
  11.00-12.00
  Kurs
  Nettundervisning

  Arrangement

 16. 6. mai | 2020

  Sykehjem og omsorgsbolig med heldøgns helse- og omsorgstjenester: Nettundervisning om smitteverntiltak ved covid-19, inkludert håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr

  Folkehelseinstituttet arrangerer onsdag 6. mai nettundervisning om nytt koronavirus og smitteverntiltak i samarbeid med regionale kompetansesentre i smittevern, nasjonal arbeidsgruppe for håndhygiene og Helsedirektoratet.
  15.00-16.00
  Kurs
  Nettundervisning

  Arrangement

 17. Status koronasmitte onsdag 29. april 2020

  Totalt 7 667 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 18. Nasjonal laboratoriedatabase for covid-19 på plass

  Folkehelseinstituttet og laboratoriene i Norge har på rekordtid etablert en laboratoriedatabase for prøvesvarene på covid-19. Laboratoriene slipper heretter å sende daglige rapporter på e-post.

  Nyhet

  Publisert

 19. Status koronasmitte tirsdag 28. april 2020

  Totalt 7 605 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 20. Nye anbefalinger for valg av europeiske metodevurderinger

  Det bør etableres et felles europeisk varslingssystem om nye legemidler og medisinsk utstyr, foreslår en felleseuropeisk arbeidsgruppe ledet av Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert