Hopp til innhold

Nyheter

Viser  664  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. 25. jun | 2020

  Webinar med spørretime for kommuneleger: Rådgiving til befolkningen, helsetjenesten og andre sektorer om smittevern og covid-19

  Folkehelseinstituttet arrangerer torsdag 25. juni kl 1000-1130 webinar med spørretime om covid-19 og smitteverntiltak for kommuneleger.
  10.00-11.30
  Arrangement
  Webinar

  Arrangement

 2. Siste dagsrapport i pdf-format er publisert i dag

  Dagens rapport om koronavirus og covid-19 er den siste dagsrapporten i pdf-format. Alle tabeller og diagrammer om koronavirus og covid-19 fins nå på statistikksiden, her oppdateres de alle hverdager cirka kl 13. Dagsrapport og statistikk om covid-19...

  Melding

  Publisert

 3. Status covid-19 uke 24 – fra 8. til 14. juni

  Spredningen av koronavirus er fortsatt lav i Norge. Det viser ukerapporten for 8.–14. juni fra Folkehelseinstituttet.

  Nyhet

  Publisert

 4. 9. sep | 2020

  Webinar om influensavaksinasjon sesongen 2020/2021

  Velkommen til webinar om høstens influensavaksinasjon. Webinaret holdes den 9. september mellom klokka 09.00 og 13.00
  09.00-13.00
  Seminar
  Foredragsholder: Ansatte ved Folkehelseinstituttet
  Webinar/nettundervisning

  Arrangement

 5. Eldre har bedre hørsel nå enn for 20 år siden

  Spesielt menn i alderen 60 – 70 år har nå bedre hørsel enn menn i samme aldersgruppe for 20 år siden, viser tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

  Forskningsfunn

  Publisert

 6. Ny influensavaksine til beboere i sykehjem og omsorgsboliger

  Vaksinasjon mot sesonginfluensa er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Folkehelseinstituttet vil i år kjøpe 100 000 doser adjuvantert influensavaksine Fluad/Adjuvanted TIV (Seqirus UK Ltd) som gir bedre effekt hos de eldste enn den...

  Melding

  Publisert Oppdatert

 7. FHI stopper all innsamling av data i Smittestopp

  FHI sletter alle data fra appen Smittestopp og stopper inntil videre innsamling av data etter varsel om forbud fra Datatilsynet.

  Nyhet

  Publisert

 8. Vaksineutsending sommeren 2020 til Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag

  Normalt leverer Folkehelseinstituttet vaksiner til postnummer ≤ 7980 med kjølebil, og til resten av landet i kjøleemballasje med Posten/Bring. Folkehelseinstituttet mottar vanligvis færre bestillinger i juli, og har avbestilt kjølebilen til Sørlandet,...

  Melding

  Publisert

 9. Retur av frostindikator og temperaturindikator

  Som det fremgår av skrivet som følger med vaksinene skal frostindikatorer returneres til Folkehelseinstituttet. Bakgrunnen er delvis økonomisk (gjenbruk av ikke-utløste indikatorer) og delvis miljømessig (forsvarlig destruksjon av utløste/ødelagte...

  Melding

  Publisert

 10. Utbrudd av yersiniose

  FHI har oppdaget økt forekomst av mage-tarmbakterien Yersinia enterocolitica O3. Utbruddsetterforskning skjer i samarbeid med kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

  Nyhet

  Publisert Oppdatert

 11. Ny risikovurdering om covid-19-epidemien: Fare for økt smitte i sommer

  Folkehelseinstituttet er bekymret for økt smitte på store arrangementer i sommer og frykter betydelige lokale utbrudd. Det viser den niende risikovurderingen fra Folkehelseinstituttet publisert i dag.

  Nyhet

  Publisert

 12. Avstanden mellom oss har blitt mindre

  Stadig flere av oss er nær andre personer, og skiftet skjedde spesielt rundt 10. mai. Det viser foreløpige tall fra Smittestopp om hvordan folk beveger seg i forhold til hverandre.

  Nyhet

  Publisert

 13. Resultater fra utbruddsrapporten for 2019

  I 2019 ble det varslet 223 utbrudd med totalt 5 401 rapporterte sykdomstilfeller. Dette var omtrent på samme nivå som antall varslede utbrudd i 2018, men det var en økning i antall sykdomstilfeller på grunn av et stort vannbårent utbrudd i Askøy kommun...

  Melding

  Publisert

 14. Status covid-19 uke 23

  Den samlede overvåkingen av ovid-19 viser at det fortsatt er lav spredning i Norge. Oslo har en økning i antall rapporterte smittede sist uke.

  Nyhet

  Publisert

 15. Fortsatt lave tall for andre smittsomme sykdommer enn covid-19

  I andre halvdel av mai ble det meldt om 354 tilfeller av smittsomme sykdommer andre enn covid-19. Dette er 57 prosent færre enn i tilsvarende periode i 2019.

  Nyhet

  Publisert

 16. Forsinket skolevaksinasjon som følge av skolestenging

  Foreløpige tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at langt færre barn har fått sin andre dose HPV-vaksine i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet denne våren sammenliknet med tall fra i fjor (Figur 1). Til sammenlikning viser Figur 2...

  Melding

  Publisert

 17. 10. jun - 11. jun | 2020

  AQ4ALL – a Nordic air quality conference

  At this conference Nordic scientists at the forefront of air quality research will present the latest results from three ongoing projects.
  09.00-16.00
  Konferanse
  Zoom

  Arrangement

 18. Ny undersøkelse om helserelaterte spørsmål blant menn som har sex med menn (msm) i Norge – EMIS-2017

  Hovedformålet med undersøkelsen er å øke kunnskapen om msm sin seksuelle og psykiske helse, risikoatferd, rusbruk, sosial støtte og bruk av helsetjenester.

  Nyhet

  Publisert

 19. Fra læringsnettverk til 49 land

  Gjennom satsingen Gode pasientforløp samarbeider KS og Folkehelseinstituttet for en retningsendring hvor pasienten stilles spørsmålet: Hva er viktig for deg?

  Nyhet

  Publisert

 20. 9. jun | 2020

  Hva er viktig for deg?-webinar

  På årets Hva er viktig for deg?-dag inviterer vi alle interesserte til et webinar der vi presenterer praktiske eksempler på hvordan kommuner og sykehus har arbeidet med «hva er viktig for deg?».
  11.30-12.30
  Seminar
  Webinar

  Arrangement