Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Covid-19: Faglige notater som grunnlag for nasjonale beslutninger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Covid-19: Faglige notater som grunnlag for nasjonale beslutninger

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Notat

Covid-19: Faglige notater som grunnlag for nasjonale beslutninger

Publisert Oppdatert

Her finner du notater som FHI har utarbeidet for å svare på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Notatene er en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for vaksinasjon, innreisekarantene og andre tiltak vedrørende covid-19-epidemien.

Her finner du notater som FHI har utarbeidet for å svare på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Notatene er en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for vaksinasjon, innreisekarantene og andre tiltak vedrørende covid-19-epidemien.


Beslutningsgrunnlag innreisekarantene

FHI utarbeider hver uke et notat (tallgrunnlag) som ligger til grunn for vurdering av innreisekarantene for de som kommer til Norge fra nordiske regioner, Sveits og land i EØS. Dette er i henhold til oppdrag nr. 116, deloppdrag 3. Se alle notater med tallgrunnlag i vedleggsmappe nederst på siden. Siste publiserte tallgrunnlag:

Land med særlig høyt smittenivå

Som et tillegg til Oppdrag 116 del 3 er det fra 26.10.2020 bedt om en ukentlig utvidelse av rapporten som inneholder en egen liste over regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området der:

  1. Nødvendige data mangler eller testraten er lik eller mindre enn 300 per 100.000 personer, eller
  2. Testrate over 300 per 100 000 personer og
    a. antall nye tilfeller er mer enn 150 per 100 000 de siste 14 dagene, eller
    b. antall nye tilfeller er 50 eller mer per 100 000 personer de siste 14 dagene, og 4 prosent eller mer tester positivt.

Bakgrunnen for utvidelsen er en vurdering om at arbeidsreisende fra land i EU/EØS, inkludert regioner i Norden med høyt smittepress, ikke skal omfattes av unntak fra reisekarantene etter covid19-forskriften § 6 c.  Det vises i den sammenhengen til klassifisering av land i henhold til EUs rådsanbefaling om en koordinert tilnærming til restriksjoner på fri bevegelighet som respons på covid-19 av 13. Oktober.

Besvarelsen av dette tillegget til oppdrag 116 del 3 finnes i vedlegg 3 i dokumenter fra og med 3. november 2013, se liste over alle tallgrunnlag nederst på siden. 

Faglige notater - vaksinasjon

Faglige notater - nasjonale tiltak 

Svar på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende  målrettede nasjonale tiltak som er nødvendige for å redusere smitterisikoen, ordnet etter dato:

Notater i forbindelse med beslutninger 7. mai 2020

Folkehelseinstituttet har gitt råd til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet i flere dokumenter i forbindelse med beslutninger som ble tatt av regjeringen 7. mai 2020 om gjenåpning av Norge. Se vedleggsmappe nederst på siden.

Faglige vurderinger i samarbeid med Helsedirektoratet

I tillegg til notatene som er omtalt ovenfor, har FHI utarbeidet notater som inngår i fellesnotater fra Helsedirektoratet og FHI. 

Felles oppdragsbesvarelser fra FHI og Helsedirektoratet

Innreisekarantene - tallgrunnlag

Notater for beslutninger 7. mai 2020

7. januar 2021: Publisert 2020-12-17 Tallgrunnlag innreisekarantene uke 49 og 50. Oppdrag 116.pdf.

8. desember 2020: Publisert disse dokumentene: Testing av personer med tilknytning til minkfarmer (oppdrag 234) og Vurdering av mink & Covid-19 (oppdrag 223)

4. des 2020: Publisert fem notater og rapporter om koronavaksinasjon.

3. des 2020: Publisert korrigert tallgrunnlag med rettede tall for regionen Mellersta Österbottens SVD. Ingen endringer i røde regioner. 

1. des. 2020: Tallgrunnlag publisert.

25. nov 2020: Tallgrunnlag publisert, endelig versjon med riktig dato for ikrafttreden av oppdaterte karantenebestemmelser (natt til 28. nov 2020).

24. nov 2020: Tallgrunnlag publisert, foreløpig versjon.

19.nov 2020: Revidert tallgrunnlag reiseråd publisert.

17.nov.2020: Første versjon tallgrunnlag for reiseråd publisert ca kl 17.05. Ny versjon publisert kl 18.50.

10. nov.2020: Opprettet for å samle alle notater til regjeringen vedrørende covid-19-epidemien. Notater fra andre sider er flyttet hit. Siden oppdateres fortløpende med nye notater.

Hopp til innhold

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet