Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Covid-19: Svar på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Covid-19: Svar på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Notat

Covid-19: Svar på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Publisert Oppdatert

Her finner du notater som FHI har utarbeidet for å svare på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Oppdragsbesvarelsene er en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for vaksinasjon, innreisekarantene og andre tiltak knyttet til covid-19-epidemien.

Her finner du notater som FHI har utarbeidet for å svare på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Oppdragsbesvarelsene er en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for vaksinasjon, innreisekarantene og andre tiltak knyttet til covid-19-epidemien.


Hopp til innhold

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet

Oppdragsbesvarelser vaksinasjon

2023

2022

2021

2020

Oppdragsbesvarelser nasjonale tiltak

Svar på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om målrettede nasjonale tiltak som er nødvendige for å redusere smitterisikoen:

2022

2021

2020

Notater i forbindelse med beslutninger 7. mai 2020

Folkehelseinstituttet har gitt råd til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet i flere dokumenter i forbindelse med beslutninger som ble tatt av regjeringen 7. mai 2020 om gjenåpning av Norge. Disse ligger publisert i vedleggsmappen nederst på siden.

Oppdragsbesvarelser i samarbeid med Helsedirektoratet

Notater skrevet av FHI som er en del av fellesnotater fra Helsedirektoratet og FHI:

Oppdragsbesvarelser innreisekarantene (tallgrunnlag)

FHI lagde i perioden 10.7.2020 - 21.1.2022 hver uke en oppdragsbesvarelse (tallgrunnlag) som var grunnlag for vurdering av innreisekarantene for de som kom til Norge fra nordiske regioner, Sveits og land i EØS. Dette er alle svar på oppdrag nr. 116, deloppdrag 3 fra denne perioden:

2022

2021

Tidligere publiserte tallgrunnlag ligger i vedleggsmappen nederst på siden.

Kategorisering av land ut fra smittesituasjon

Land med særlig høyt smittenivå

Som et tillegg til Oppdrag 116 del 3 er det fra 26.10.2020 bedt om en ukentlig utvidelse av rapporten som inneholder en egen liste over regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området der:

  1. Nødvendige data mangler eller testraten er lik eller mindre enn 300 per 100.000 personer, eller
  2. Testrate over 300 per 100 000 personer og
    a. antall nye tilfeller er mer enn 150 per 100 000 de siste 14 dagene, eller
    b. antall nye tilfeller er 50 eller mer per 100 000 personer de siste 14 dagene, og 4 prosent eller mer tester positivt.

Bakgrunnen for utvidelsen er en vurdering om at arbeidsreisende fra land i EU/EØS, inkludert regioner i Norden med høyt smittepress, ikke skal omfattes av unntak fra reisekarantene etter covid19-forskriften § 6 c.  Det vises i den sammenhengen til klassifisering av land i henhold til EUs rådsanbefaling om en koordinert tilnærming til restriksjoner på fri bevegelighet som respons på covid-19 av 13. Oktober.

Besvarelsen av dette tillegget til oppdrag 116 del 3 finnes i vedlegg 3 i dokumenter fra og med 3. november 2020, se liste over alle tallgrunnlag nederst på siden. 

Publisert svar på oppdrag 69 - Kartelegging av kommunenes kapasitet til vaksinasjon 2022-2023

Innreisekarantene - tallgrunnlag

Notater for beslutninger 7. mai 2020

18.11.2022: Publisert svar til Oppdrag 68 del 5 - Vurdering av behov for ny oppfriskningsdose i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende sykdom

29.06.2022: Publisert svar på oppdrag 68 - Vurdering av ytterligere oppfriskningsdose (4. dose)

20.04.2022: Nye dokumenter om Vurdering rundt videre vaksinasjon mot covid-19 til personer 65 år og eldre og personer med alvorlig svekket immunforsvar

05.04.2022: Oppdrag 65 vaksinestrategi publisert

17.09.2021: Publisert Svar på oppdrag 51 om vaksinasjon av utenlandske sjøfolk og Svar på oppdrag 50 om beredskap for vaksinasjon

03.09.2021: Publisert svar på oppdrag 44 del 5

02.09.2021: Scar på oppdrag 45 publisert

23.08.2021: Publisert: Svar på Oppdrag 44 del 3 – Om vaksinestatus for ansatte i skoler og barnehager

18.08.2021: Nye dokumenter - svar på oppdrag 43 og 43B

18.08.2021: Svar til oppdrag 37B publisert

13.08.2021: Svar på oppdrag 44 del 2 publisert

10.08.2021: Svar til oppdrag 44 publisert

22.06.2021: Nye dokumenter: Svar på oppdrag 38 - Fornyet vurdering lærere og barnehageansatte og Svar på oppdrag - Vaksinering av studenter som har annen bostedskommune enn studiekommune

22.06.2021: Nytt dokument: Foreløpig kunnskap om koronavaksinasjon og innvandrere i Norge

16.06.2021: Ny dokument: Svar på Oppdrag 33 om etterregistrering i SYSVAK

14.06.2021: Notat om vurdering rundt reduksjon av antall forventede vaksinedoser publisert

02.06.2021: Ny dokument: Veiledning for videre helsepersonellvaksinering

26.05.2021: La til tilleggsvurderinger av geografisk prioriteringer

12.05.2021: Nye dokumenter: Svar på revidert oppdrag 16: Nye vurderinger av vaksinasjonsstrategien (pdf) Svar på tilleggsoppdrag til oppdrag 16 (pdf) Delsvar på revidert oppdrag 16. Nye vurderinger av vaksinasjonsstrategien (pdf)

12.05.2021: Lagt til Notat om prioritering av personer med problematisk illegalt rusmisbruk for koronavaksinasjon

10.05.2021: Nytt notat: Vurderinger rundt bruk av COVID-19 Vaccine Janssen i koronavaksinasjonsprogrammet

12.05.2021: Nye dokumenter: Svar på revidert oppdrag 16: Nye vurderinger av vaksinasjonsstrategien (pdf)
Svar på tilleggsoppdrag til oppdrag 16 (pdf)
Delsvar på revidert oppdrag 16. Nye vurderinger av vaksinasjonsstrategien (pdf)

Lagt til Notat om prioritering av personer med problematisk illegalt rusmisbruk for koronavaksinasjon

30. april 2021: Delleveranse for oppdrag 16 "Vurderinger rundt forlenget intervall mellom dosene for mRNA-vaksiner" er publisert. 

16. april 2021: Tallgrunnlag for uke 13 og 14 er publisert.

2. mars 2021: Publisert dokumentene: Svar på oppdrag 8 Vaksinasjon - Delleveranse reviderte anbefalinger for geografisk prioritering, Modelleringsrapport delleveranse oppdrag 8, Oppdrag 5 om forventede leveranser av vaksine og vurdering av nødvendige planforutsetninger, Statsbudsjettet 2020 - tillegg nr. 22 om vaksinasjon og Statsbudsjettet 2020 - tillegg nr. 21 om vaksinasjon

3. februar 2021: Publisert notat "Vurderinger rundt ishockey og SARS-CoV-2.pdf".

7. januar 2021: Publisert 2020-12-17 Tallgrunnlag innreisekarantene uke 49 og 50. Oppdrag 116.pdf.

8. desember 2020: Publisert disse dokumentene: Testing av personer med tilknytning til minkfarmer (oppdrag 234) og Vurdering av mink & Covid-19 (oppdrag 223)

4. des 2020: Publisert fem notater og rapporter om koronavaksinasjon.

3. des 2020: Publisert korrigert tallgrunnlag med rettede tall for regionen Mellersta Österbottens SVD. Ingen endringer i røde regioner. 

1. des. 2020: Tallgrunnlag publisert.

25. nov 2020: Tallgrunnlag publisert, endelig versjon med riktig dato for ikrafttreden av oppdaterte karantenebestemmelser (natt til 28. nov 2020).

24. nov 2020: Tallgrunnlag publisert, foreløpig versjon.

19.nov 2020: Revidert tallgrunnlag reiseråd publisert.

17.nov.2020: Første versjon tallgrunnlag for reiseråd publisert ca kl 17.05. Ny versjon publisert kl 18.50.

10. nov.2020: Opprettet for å samle alle notater til regjeringen vedrørende covid-19-epidemien. Notater fra andre sider er flyttet hit. Siden oppdateres fortløpende med nye notater.