Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge (etikkrapport)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge (etikkrapport)

Rapport

Råd om prioriterte grupper for koronavaksinasjon i Norge (etikkrapport)

Publisert

Ekspertgruppe i etikk og prioritering presenterer i denne rapporten foreløpige anbefalinger for koronavaksineprioriteringer i Norge.

Forside_koronavaksinasjon.png

Ekspertgruppe i etikk og prioritering presenterer i denne rapporten foreløpige anbefalinger for koronavaksineprioriteringer i Norge.


Om rapporten

  • Utgitt: 11.2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: eiring E, Førde R, Holm S, Norheim OF, Solberg B, Solberg CT, Wester G. .

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å organisere koronavaksinasjonsprogrammet. Som en delleveranse av oppdraget har Folkehelseinstituttet etablert en ekstern ekspertgruppe i etikk og prioritering.

Denne etikkrådgivningsrapporten beskriver den eksterne gruppens konklusjon om prioriteringsrekkefølgen av vaksiner i den første fasen av det norske koronavaksinasjonsprogrammet.

Det overordnede målet med denne etikk-rådgivningsrapporten har vært å etablere klare mål for hva koronavaksinasjonsprogrammet skal oppnå, samt anbefale hvilke grupper som bør ha prioritet i den første fasen av koronavaksinasjonsprogrammet.

Rådgivningsgruppen har gått fra verdier, til mål, til kategorier for prioriteringer. Følgende fem verdier ble lagt til grunn: Likeverd, velferd, likhet, tillit og legitimitet. Fem rangerte mål ble deretter foreslått, nemlig:

1) Redusere risiko for død.
2) Redusere risiko for alvorlig sykdom.
3) Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur.
4) Beskytte sysselsettingen og økonomien.
5) Gjenåpne samfunnet.

I sum resulterte dette i tre prioriteringskategorier, nemlig risikofaktorer for alvorlig sykdom og død, smittesituasjonen og yrke. Rådgivningsgruppen har lagt til grunn dynamiske helseprioriteringer basert på Regjeringens landtidsscenario for pandemiens forløp og anbefalt at I. risikogrupper og II. helsepersonell bør prioriteres i pandemi-scenario 1–2a, og at ved utbredt smitte (scenario 2b–) bør prioriteringen være I. helsepersonell, II. risikogrupper og III. kritiske samfunnsfunksjoner. Disse tre prioriteringsgruppene er i tråd med verdiene, målene og kategoriene som rådgivningsgruppen har foreslått i dette dokumentet.

Dette er foreløpige anbefalinger for koronavaksineprioriteringer i Norge, og etikk-rådgivergruppen har tatt høyde for at anbefalingen kan måtte endres hvis kunnskapsgrunnlaget skulle endre seg.