Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter

Viser  112  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. NORSE-studien (prosjektbeskrivelse)

  NORSE er en stor undersøkelse om helse, funksjon og trivsel blant eldre i Oppland fylke.

  Publisert

 2. Røykesluttstudien (prosjektbeskrivelse)

  En prospektiv observasjonsstudie blant brukere av nettstedet slutta.no.

  Publisert

 3. TRANSFER rammeverk (prosjektbeskrivelse)

  Beslutningstakere støtter seg i økende grad på kunnskap fra systematiske oversikter når de skal ta beslutninger eller utforme anbefalinger.

  Publisert

 4. Sosioemosjonell utvikling hos barn med språkvansker

  I dette doktorgradsprosjektet studerer vi hvilke faktorer som påvirker sammenhengen mellom språkvansker og sosioemosjonelle vansker.

  Publisert

 5. Barnevekststudien

  Barnevekststudiens formål er å dokumentere høyde, vekt og livvidde og følge endringer i kroppsmål og utvikling av overvekt og fedme i barnebefolkningen.

  Publisert

 6. Regionale helseundersøkelser (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet forvalter data fra en rekke regionale helseundersøkelser.

  Publisert

 7. Nasjonal oppfølging av HPV-vaksinasjonsprogrammet (prosjektbeskrivelse)

  Ved innføringen av HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009/2010 ble det opprettet et oppfølgingsprogram for å følge med på effekt, bivirkninger og vaksinasjonsdekning.

  Publisert Oppdatert

 8. NorFlu (prosjektbeskrivelse)

  NorFlu er et forskningsprosjekt som undersøker eventuelle konsekvenser av å ha hatt influensa A(H1N1) – svineinfluensa – under svangerskapet.

  Publisert Oppdatert

 9. NoMIC (prosjektbeskrivelse)

  Det overordnede formålet med NoMIC er å få kunnskap om tarmfloraen i nyfødtperiode, og hvordan den utvikler seg i barnealderen.

  Publisert

 10. Barneepilepsistudien

  Barneepilepsistudien er et samarbeidsprosjekt mellom flere forskningsmiljøer.

  Publisert

 11. UngKul-studie (prosjektbeskrivelse)

  Gjennom UngKul-studien ønsker vi å få mer kunnskap om hvordan barn og unge med etnisk norsk og etnisk minoritetsbakgrunn trives og mestrer hverdagen sin.

  Publisert Oppdatert

 12. Språk- og læringsstudien (SOL-studien) (prosjektbeskrivelse)

  SOL-studiens hovedformål er å beskrive utviklingsforløp og årsaker til språk- og læringsvansker hos barn. Studien har pågått siden 2007 og har i dag flere store delprosjekter.

  Publisert Oppdatert

 13. Språk 8-studien (prosjektbeskrivelse)

  Språk 8-studien undersøker språkmestring hos 8-åringer.

  Publisert

 14. BraPust

  Formålet med forskningsprosjektet BraPust er å undersøke faktorer som kan påvirke utviklingen av luftveisplager, astma og allergi hos barn, slik at forebyggingen kan bli bedre.

  Publisert

 15. TOPP-studien (prosjektbeskrivelse)

  TOPP-studien ”Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid” har i åtte runder samlet inn spørreskjemadata om barn og unge og familiene deres.

  Publisert

 16. Den norske mor og barn-undersøkelsen

  Formålet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om årsaker til sykdom og helseskade. Bedre kunnskap gir muligheter til bedre forebygging og behandling.

  Publisert

 17. HELIX Barn og miljø (prosjektbeskrivelse)

  Studien Barn og Miljø undersøker hvordan forskjellige faktorer i miljøet påvirker barnas helse i tidlig alder.

  Publisert

 18. HELIX Gravid og miljø (prosjektbeskrivelse)

  Studien Gravid og Miljø vil gi mer kunnskap om miljøfaktorer hvor eksponeringen varierer mye.

  Publisert

 19. CONOR

  Samlingen av data og biologiske prøver i CONOR skal danne grunnlag for forskning om sykdomsårsaker og gi opplysninger om helseforhold i den norske befolkningen.

  Publisert

 20. MIDIA-prosjektet (prosjektbeskrivelse)

  MIDIA-prosjektet leter etter miljøårsaker til type 1 diabetes.

  Publisert