Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekter ved FHI


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Betydningen av tidlige sosiale ferdigheter og kommunikasjon for senere språkutvikling (prosjektbeskrivelse)

  Hensikten med prosjektet var å se på sammenhengen mellom barns nonverbale og verbale kommunikasjon ved 18 måneder og senere språkkompetanse ved 3 og 5 års alder.

 2. Barn med språkvansker - risikofaktorer og utviklingsforløp (prosjektbeskrivelse)

  Den overordnede målsetning i dette prosjektet er å framskaffe kunnskap om barn med forsinket språkutvikling; finne faktorer som bidrar til variasjoner i språkkompetanse, samt lære mer om hvordan miljømessige og arvelige forhold bidrar til at barn utvikler språkvansker.

 3. ETORA-studien (prosjektbeskrivelse)

  I ETORA-studien undersøkte Folkehelseinstituttet og Oslo universitetssykehus (OUS) hvilke nye rusmidler som medfører at pasienter kommer til behandling på sykehus eller legevakt.

 4. Sosioemosjonell utvikling hos barn med språkvansker (prosjektbeskrivelse)

  I dette doktorgradsprosjektet studerer vi hvilke faktorer som påvirker sammenhengen mellom språkvansker og sosioemosjonelle vansker.

 5. Barnevekststudien (prosjektbeskrivelse)

  Barnevekststudiens formål er å dokumentere høyde, vekt og livvidde og følge endringer i kroppsmål og utvikling av overvekt og fedme i barnebefolkningen.

 6. FamilieForSK (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med FamilieForSK er å øke kunnskapen om foreldres samliv og konsekvenser av foreldrekonflikter for barn og foreldre i Norge.

 7. Regionale helseundersøkelser (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet forvalter data fra en rekke regionale helseundersøkelser.

 8. NoMIC (prosjektbeskrivelse)

  Det overordnede formålet med NoMIC er å få kunnskap om tarmfloraen i nyfødtperiode, og hvordan den utvikler seg i barnealderen.

 9. Barneepilepsistudien (prosjektbeskrivelse)

  Barneepilepsistudien er et samarbeidsprosjekt mellom flere forskningsmiljøer.

 10. UngKul-studie (prosjektbeskrivelse)

  Gjennom UngKul-studien ønsker vi å få mer kunnskap om hvordan barn og unge med etnisk norsk og etnisk minoritetsbakgrunn trives og mestrer hverdagen sin.

 11. Språk 8-studiens (prosjektbeskrivelse)

  Språk 8-studien undersøker språkmestring hos 8-åringer.

 12. BraPust (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med forskningsprosjektet BraPust er å undersøke faktorer som kan påvirke utviklingen av luftveisplager, astma og allergi hos barn, slik at forebyggingen kan bli bedre.

 13. TOPP-studien (prosjektbeskrivelse)

  TOPP-studien ”Trivsel og oppvekst i barndom og ungdomstid” har i åtte runder samlet inn spørreskjemadata om barn og unge og familiene deres.

 14. Den norske mor og barn-undersøkelsen (prosjektbeskrivelse)

  Formålet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om årsaker til sykdom og helseskade. Bedre kunnskap gir muligheter til bedre forebygging og behandling.

 15. HELIX Barn og miljø (prosjektbeskrivelse)

  Studien Barn og Miljø undersøker hvordan forskjellige faktorer i miljøet påvirker barnas helse i tidlig alder.

 16. Folkehelseinstitutt i Palestina (prosjektbeskrivelse)

  Folkehelseinstituttet (FHI) har i mange år samarbeidet med myndigheter og fagmiljøer i Palestina om styrking av folkehelsearbeidet der.

 17. HELIX Gravid og miljø (prosjektbeskrivelse)

  Studien Gravid og Miljø vil gi mer kunnskap om miljøfaktorer hvor eksponeringen varierer mye.

 18. CONOR (prosjektbeskrivelse)

  Samlingen av data og biologiske prøver i CONOR skal danne grunnlag for forskning om sykdomsårsaker og gi opplysninger om helseforhold i den norske befolkningen

 19. MIDIA-prosjektet (prosjektbeskrivelse)

  MIDIA-prosjektet leter etter miljøårsaker til type 1 diabetes.

 20. PAGE (prosjektbeskrivelse)

  PAGE undersøker om markører i blodet er forskjellige hos de som seinere har fått type 1 diabetes eller cøliaki sammenlignet med barn som ikke har disse sykdommene.