Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Prosjekt

NoMIC (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert


Det overordnede formålet med NoMIC er å få kunnskap om tarmfloraen i nyfødtperioden, hvordan den er sammensatt, hvilke faktorer som påvirker den (spesielt keisersnitt og antibiotika), hvordan den utvikles gjennom barnealderen og om det er noen sammenheng mellom tarmfloraens sammensetning og mors og barns helse.


Har du funnet en feil?

Sammendrag

Innenfor helse/sykdom er det spesielt fokus på allergi, vektutvikling/fedme, immunsystem, generell nevrologisk utvikling og atferdsforstyrrelser.

Deltagerne har også levert morsmelk til undersøkelse av miljøgifter som inngår i HUMIS prosjektet.

Vi trenger mer kunnskap om sammenhengen mellom tarmflora og helse. På sikt kan en slik kunnskap åpne for spennende nye behandlingsmuligheter og forebyggelse av sykdom.

Hvem deltar i NoMIC?

Studien ble startet i 2002 og het da allergistudien. I perioden 2002 til 2008 ble det samlet inn avføringsprøver fra 601 barn født på sykehuset i Østfold. Mor og barn ble rekruttert av lege eller jordmor rett etter fødselen. Avføringsprøver ble samlet inn ved fire og ti dager, en og fire måneder og ett og to år. Mødrene leverte også en melkeprøve omtrent en måned etter fødsel. De svarte på spørreskjema da barnet var en måned og seks, 12 og 24 måneder gamle.

Samarbeid

Et omfattende samarbeid er etablert med blant annet Karolinska Instituttet i Sverige, The Knight Lab, Colorado, USA og Imperial College, England.

Underprosjekter

Pågående

  • «Tarmflora i spedbarnsalderen: hvordan keisersnitt og antibiotika påvirker tarmflora og om det er sammenheng mellom tarmflora og barnets vektutvikling» (The impact of cesarean delivery and antibiotics on gut microbiota and its association to child growth/obesity). Finansiert av Norges forskningsråd, FriMedBio.
  • «Barna i kryssilden. Tarmflora og miljøgifters betydning for nevropsykologisk utvikling og atferd» (Infants under double attack). Finansiert av Norges forskningsråd.

Avsluttede

  • «Ren, pen og allergisk». Samarbeidsprosjekt med sykehuset i Østfold, Ullevål Sykehus og NOFIMA (tidligere Matforsk) på forekomst og risikofaktorer for matallergi. Førte til et doktorgradsarbeid om matallergi.

Oppfølgingsstudien GoodStart 

Vi følger nå opp barna som er mellom syv og tolv og startet med dette i 2015. 494 barn har fra før samtykket til å bli kontaktet videre i studien. Barna som nå blir kontaktet bor i henholdsvis Østfold og noen i Akershus.

Oppfølgingen består av samtaler med barna, tester på dataen utformet som spill, vekt- og høydemåling, midjemåling, innhenting av biologiske prøver og spørreskjema til mødrene.