Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «HUMIS - Den norske morsmelkstudien  (prosjektbeskrivelse)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • HUMIS - Den norske morsmelkstudien  (prosjektbeskrivelse)

Prosjekt

HUMIS - Den norske morsmelkstudien (prosjektbeskrivelse) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Studiens mål er å kartlegge nivåene av miljøgifter i morsmelken, identifisere faktorer knyttet til å høye nivåer, og se om det er forskjeller avhengig av hvilken landsdel man bor i. Vi vil også studere sammenhengen mellom miljøgifter og barnets helse. Barnets fødselsvekt og vekstutvikling, infeksjonstendens og allergi utviklingen vil blant annet bli studert.


Sammendrag

Morsmelk er et helt unikt næringsmiddel for barnet. Den er nøye tilpasset spedbarnets ernæringsmessige behov, inneholder unike bestanddeler som fremmer modningen av tarmen, påvirker tarmfloraen, og beskytter barnet mot infeksjoner og gir en unik samhørighet mellom mor og barn.

Dessverre inneholder morsmelken også forurensninger. Under graviditeten og under ammingen overføres miljøgiftene fra moren til fosteret/barnet. Men vi vet veldig lite om hvordan dette påvirker barnets helse og heller ikke mye om hva hver enkelt kan gjøre for å redusere sine nivåer. WHO etterlyser slik kunnskap.

Hvem deltar i HUMIS?

I perioden 2002-2009 ble det rekruttert mødre av helsepersonell under det rutinemessig hjemmebesøk hos alle nye mødre i Norge omtrent to uker etter fødsel, bortsett fra i Østfold fylke hvor mødre ble rekruttert på barselavdelingen. En flott innsats fra helsesøstre og mødre har ført til at vi nå har 2606 mor-barn par inkludert i HUMIS.

Noen mødre i HUMIS er også deltagere i NoMIC.

Datainnsamling

Deltagere ble bedt om å samle inn 25mL morsmelk hver dag i 8 dager, foretrukket hvis samplet mens barnet var mellom 2 uker og to måneder gammel i tråd med WHO-anbefalingen, men de ble informert om at melk samplet ellers også var akseptert, men endringer i prøvetakingsprotokollen ble notert. Melken var lagret i 250mL beholdere i frysere. Dato og tidspunkt for innsamling ble registrert for hver prøve, samt om en brystpumpe var blitt brukt.

I tillegg ble mødrene bedt om å svare på et spørreskjema da barnet var en måned, seks måneder, 1 år, 2 år og 10-12 år gammel. Spørreskjemaene kartla faktorer som kan være av betydning for nivåene i morsmelken, samt fulgte barnets helse.

Det ble innhentet kopi av svangerskapsjournal, og barnets sykehusjournal og opplysninger fra Medisinsk Fødselsregister (MFR) og Norsk pasientregister (NPR). 

Informert samtykke ble innhentet før studien, og HUMIS er blitt behandlet og godkjent av Regionale Komiteer for Medisinsk og Helsefaglig Forskningsetikk (REK) og Datatilsynet.

Giftstoffer analysert

POPs konsentrasjonene var målt i morsmelken. Så lang har morsmelkprøver fra 1250 av deltagerne som deltok i HUMIS blitt analysert. (Alle melkeprøvene kunne ikke bli analysert på en gang på grunn av finansielle begrensninger).  Median til alderen på barnet ved prøvetaking var 32 dager etter fødselen (min 2 dager, maks 171 dager).

EU-prosjekter der HUMIS har deltatt

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Merete Åse Eggesbø